Tầm giá 500K có thể sạc được nhiều loại pin, nhiều tính năng bảo vệ... thì không bộ sạc nào qua...
Tầm giá 500K có thể sạc được nhiều loại pin, nhiều tính năng bảo vệ... thì không bộ sạc nào qua được Bộ Sạc Pin Thông Minh ISDT C4 Air
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Tầm giá 500K có thể sạc được nhiều loại pin, nhiều tính năng bảo vệ... thì không bộ sạc nào qua được Bộ Sạc Pin Thông Minh ISDT C4 Air
Mua đâu được bác nhỉ
@dthieu9780 https://shope.ee/4KlxyVPzo8
MetalArm
ĐẠI BÀNG
7 tháng
đỉnh quá b 😁