TTBC23
Thả rông chó...
Thả rông chó... Trách ai bây giờ. Giá như anh đi xe máy đảm bảo khoảng cách an toàn thì :disappointed:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Thả rông chó...
Trách ai bây giờ. Giá như anh đi xe máy đảm bảo khoảng cách an toàn thì 😞
lhdtt
CAO CẤP
6 months
Do xe máy thôi, rõ ràng rồi
Chó có gì mà phải né nó?
@HyH nó cũng là sinh vật sống giống con người đó bạn
@ducchung2795 Vì nó mà hy sinh con người à?
@ducchung2795 mấy thằng đạo đức giả, thế heo bò gà vịt có phải là sinh vật không, mày có ăn thịt chúng hằng ngày không???
@Kent Light chó cũng có thể làm thức ăn được
Cười vô mặt
tại xe máy thoai. bình thường là bốc đầu bay qua xe đỏ rồi
Xe máy đi xe cùi , phản xạ chậm mà phóng kinh z ba! Còn ông ô tô thì phản xạ theo quán tính mà quên mất đằng sau có xe…
T đang đang đi mà muốn dừng gấp toàn phải ngoái lại nhìn, sợ đâm vào đít…
mà xe máy còn xa mà sao không giảm tốc 😁
lazy0338
ĐẠI BÀNG
5 months
Kinh vãi