TTBC23
Tham gia...
Tham gia https://tinhte.vn/thread/hcm-moi-dang-ky-tham-du-offline-droptest-va-cat-iphone-15-pro.3720598/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.