Thân mời anh em chiều mai ghé cafe tinhte giao lưu nhén.
Thân mời anh em chiều mai ghé cafe tinhte giao lưu nhén. Lâu rồi hông gặp, cũng nhớ hihi. Dán link mà nó không hiện, đòi cái ảnh, rồi xóa mất link hic. Up lại: https://tinhte.vn/thread/moi-tham-du-offline-camera-lam-chu-thiet-bi-chup-anh-voi-anh-tuanlionsg.3676550/?fbclid=IwAR2aitRNMMaN_1CBng2oZq9nkqldWu1L_aQI-gFClg-Z2DPkkQrlWVJsLnM
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.