TTBC23
The Bowral Asian Cuisine
The Bowral Asian Cuisine
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
The Bowral Asian Cuisine
Không gian thấy quen quá. Quán nằm trong cái hẻm đường CMT8 gần ngã 6 phù đổng phải không?
@Hiệp K Cách đó có gần 7000km thôi.

https://maps.app.goo.gl/SyuCchx8LegXtRML8

The Bowral Asian Cuisine : Traditional Asian Food Restaurant in Bowral · Shop1/407 Bong Bong St, Bowral NSW 2576, Australia

★★★★★ · Asian restaurant
google.com