Thế thì còn gì bằng
Thế thì còn gì bằng
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Thế thì còn gì bằng
100 năm sau vẫn chưa xây được cái đường ray
tù lý thuyết đến thực tế thì....
tien.pt
TÍCH CỰC
3 tháng
méo tin
chủ yếu nó vẽ ra để có cái nhai thôi, chứ còn muốn đợi đi vào hoạt động chắc phải đầu thai 3 lần nữa.
@#JK thêm lên nhà mới 6 lần nữa
bên này ngồi trên tuyến metro 2 ,14 năm nợ đầm đìa trả lãi mà có làm mét nào đâu
thực tế đã chứng minh, xưa giờ cái gì của công nhà nước làm thì đều trễ hẹn + đội vốn gấp xx lần và chưa có cái nào hiệu quả và hoạt động ra hồn ngoại trừ báo lỗ liên tục. Lãnh đạo không có thằng nào đáng tin
nếu làm được thì thuận tiện thật sự. Riêng hệ thống nhà ga, thời gian chờ ... đã hơn rồi, chưa kể những hãng hàng không Sorry Airline nữa
1 năm 1km là chuẩn tiến độ.
X51
TÍCH CỰC
3 tháng
Chờ xem đội vốn lên bao nhiêu 😁