TTBC23
Theo xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu ngày càng khắt khe của người dùng, Lumi Việt...
Theo xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu ngày càng khắt khe của người dùng, Lumi Việt Nam đã phát triển thành công phiên bản nâng cấp của bộ điều khiển trung tâm Premium – Bộ não mạnh mẽ, ưu việt hơn cho nhà thông minh. Đây là sản phẩm dẫn đầu xu hướng tương lai, đáp ứng đầy đủ “tiêu chuẩn” của người dùng về tốc độ xử lý, mở rộng kết nối, đa tác vụ, bảo mật dữ liệu,…nhờ sở hữu cấu hình mạnh mẽ, vận hành vượt trội, tích hợp tính năng LTE-4G, …Bộ điều khiển trung tâm Premium sẽ là một công cụ đắc lực giúp người dùng có một cuộc sống tiện nghi tuyệt đối, tăng cường an ninh, an toàn
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Theo xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu ngày càng khắt khe của người dùng, Lumi Việt Nam đã phát triển thành công phiên bản nâng cấp của bộ điều khiển trung tâm Premium – Bộ não mạnh mẽ, ưu việt hơn cho nhà thông minh. Đây là sản phẩm dẫn đầu xu hướng tương lai, đáp ứng đầy đủ “tiêu chuẩn” của người dùng về tốc độ xử lý, mở rộng kết nối, đa tác vụ, bảo mật dữ liệu,…nhờ sở hữu cấu hình mạnh mẽ, vận hành vượt trội, tích hợp tính năng LTE-4G, …Bộ điều khiển trung tâm Premium sẽ là một công cụ đắc lực giúp người dùng có một cuộc sống tiện nghi tuyệt đối, tăng cường an ninh, an toàn