thi thoảng vô trang này đọc mà thấy nó sao sao ấy :). Viết bài thì thấy chẳng bao giờ để nguồn....
thi thoảng vô trang này đọc mà thấy nó sao sao ấy :). Viết bài thì thấy chằn bao giờ để nguồn. Dịch còn thua cả google dịch https://vnreview.vn/thread/vi-sao-quoc-gia-nhap-khau-vu-khi-lon-nhat-the-gioi-chon-mua-hang-trung-quoc-chu-khong-phai-my.70368744786422
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Công ty con của tập đoàn sản xuất bom hàng đầu vũ trụ đó bạn
Trước đây 5-6 năm mình hay vào trang này và techz, sau này càng ngày càng nhảm nhí nên thôi.
@Trịnh Xuân Thọ Tàu mua lâu rồi .nghỉ luôn đi bạn
Tác giả: “Con của thần gió” là biết rồi mà 😁
Mấy trang lá cải, vô coi chi cho nặng đầu
của thằng Quảng nổ thì trông đợi gì
Trang này trước mình có đọc, sau toàn thấy đăng tào lao, bỏ mấy năm rồi