This Week on Apple Music - Tổng hợp những sự kiện nổi bật trên Apple Music trong tuần. Vào thứ 6...
This Week on Apple Music - Tổng hợp những sự kiện nổi bật trên Apple Music trong tuần. Vào thứ 6 hằng tuần, Apple Music sẽ tổng hợp lại những thông tin nổi bật trong tuần ở nhiều hạng mục như: Album, video mới, playlist, các cuộc phỏng vấn.... tất nhiên là liên quan đến âm nhạc. Ae tất nhiên có thể trải nghiệm toàn bộ các nội dung này trên nền tảng Apple Music. https://twitter.com/AppleMusic/status/1413546490782441476
This Week on Apple Music - Tổng hợp những sự kiện nổi bật trên Apple Music trong tuần. Vào thứ 6 hằng tuần, Apple Music sẽ tổng hợp lại những thông tin nổi bật trong tuần ở nhiều hạng mục như: Album, video mới, playlist, các cuộc phỏng vấn.... tất nhiên là liên quan đến âm nhạc. Ae tất nhiên có thể trải nghiệm toàn bộ các nội dung này trên nền tảng Apple Music.
https://twitter.com/AppleMusic/status/1413546490782441476
So với Spotify thì giao diện, cử chỉ, album nhạc và 1 số tiện ích khác ngu hơn nhiều lần.
Mình còn không thể hiểu sao app do chính Apple viết ra lại có thể cẩu thả đến vậy.
Xài thử 1 tháng chuyển từ Spotify qua thấy thất vọng toàn tập.