thời buổi kinh tế khó khăn, buôn bán ế ẩm, nhiệt tình mua hàng giúp rồi...
thời buổi kinh tế khó khăn, buôn bán ế ẩm, nhiệt tình mua hàng giúp rồi lại còn bị boom hàng https://tinhte.vn/thread/buon-ban-da-e-con-bi-bom-hang-roi-noi-xau.3676753/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.