Thông số kỹ thuật Vinfast VF3, quãng đường theo chuẩn Châu Âu ngắn hơn nhiều so với chuẩn TQ
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.