TTBC23
Thử thách vk ăn thử 30 hột vịt lộn mất toi mấy củ
Thử thách vk ăn thử 30 hột vịt lộn mất toi mấy củ
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Thử thách vk ăn thử 30 hột vịt lộn mất toi mấy củ
Canh chỉ ăn được 3 trứng thôi
Mr Beast cũng bó tay
Mình từng ăn nhiều nhất là 7 quả. Tối đa chắc ăn được 12 quả. Chấm với gói gia vị của mì tôm Hảo Hảo ăn rất hợp.