TTBC23
Thương quá đồng bào ơi!
Thương quá đồng bào ơi! Tự hào quá việt + ơi!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Thương quá đồng bào ơi!
Tự hào quá việt + ơi!
khắp xóm
rualg
CAO CẤP
2 months
Thế mà 1 bộ phận lớn bu zô chửi thằng dưa leo ăn xin online. Kể cũng tội.
@rualg Ông cố cũng vào diễn đàn công nghệ mà thiếu hiểu biết thiệt ,cái này brandname lừa đảo thôi lấy tên gì càng uy tin càng dễ lừa . Còn thằng dưa chuột chửi là đúng thứ 1 nó nói chuyện xàm lông thứ 2 nó ăn xin mà tưởng nó ông nội người ta thứ 3 nó là 3 sọc con ẩn mình
Cười vô mặt
chặn sao nhỉ
ceo_gp
TÍCH CỰC
2 months
@lamtien338 đố bạn chặn được!
@ceo_gp Lát mình tra gu gồ 😁
ceo_gp
TÍCH CỰC
2 months
tui cũng nhận tin nhắn này...