Thưởng thức âm nhạc. Cùng @lehuuthe1202
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Thưởng thức âm nhạc. Cùng @lehuuthe1202
Lời bài hát xúc tích, dễ hiểu, dễ chạm tới đáy lòng
nhạc bô bô bô bô bô le rô hay Thế
Thế thích thể loại này lắm luôn
@XemXongXoá™ Nhạc như thế này bạn ấy không thích đâu
vãi sub
Mình chỉ xem sub mà ko đeo tai nghe thề không biết nó sẽ hát thế nào luôn 😆
1oldman
TÍCH CỰC
4 tháng
Nhạc hay thế không biết !