Tin Covid-19: tính đến tối 8/6, TP.HCM có 317 điểm phong tỏa...
Tin Covid-19: tính đến tối 8/6, TP.HCM có 317 điểm phong tỏa... Nếu ngày 6/6 TPHCM có tổng cộng 243 điểm phong tỏa thì nay đến 8/6 con số đó đã tăng lên đến 317 điểm phong tỏa, anh em lưu ý nhé. Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TPHCM
Tin Covid-19: tính đến tối 8/6, TP.HCM có 317 điểm phong tỏa...

Nếu ngày 6/6 TPHCM có tổng cộng 243 điểm phong tỏa thì nay đến 8/6 con số đó đã tăng lên đến 317 điểm phong tỏa, anh em lưu ý nhé.

Nguồn: Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TPHCM