Tính post fact đầu ngày sao AI tự nhận dạng có #tungcua thế này, hết muốn đăng luôn
Tính post fact đầu ngày sao AI tự nhận dạng có #tungcua thế này, hết muốn đăng luôn
Tính post fact đầu ngày sao AI tự nhận dạng có #tungcua thế này, hết muốn đăng luôn
mấy người khác post nội dung tương tự, có tag trung quốc thì nó tự add vô thôi 😁 không thích thì post xong xóa tag đó đi là được
@Duy Luân Đồng ý luôn
Tôi tin em!
Cười vô mặt
@МАИ-TT Sao ế, ăn cây khế phải trồng cây khế chớ!
Cười ra nước mắt
@songthuong09
Mày vui tính vãi
@songthuong09 Như đã nói ở trên tôi chỉ quan tâm nhà tôi thôi nhá. Nhà của cu nào cu nấy tự lo thôii 🤣🤣🤣🤣
Cười vô mặt
@МАИ-TT
Hun cái nè