Tinh tế đang phổ cập vip chăng. 18 ngày tuổi lên vip. Thế này 1 tuổi có khi thay mốt mít lãnh đạo...
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.