TTBC23
Tinh tế hai hôm nay, server đang dùng ổ HDD hay SSD ? Hay lỗi code vậy anh chị em admin ?
Tinh tế hai hôm nay, server đang dùng ổ HDD hay SSD ? Hay lỗi code vậy anh chị em admin ?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Tinh tế hai hôm nay, server đang dùng ổ HDD hay SSD ? Hay lỗi code vậy anh chị em admin ?
Rút nhầm phích cắm điện thôi mà =))
Clear cache/ đổi trình duyệt/ ẩn danh thì lại hết, chung quy chẳng rõ máy lỗi hay tinhte lỗi, mà cứ bị hoài, hóa ra cũng có người giống.
Nó xài ổ cứng
Cười vô mặt