TTBC23
Tinhte cũng có những cái vô lý mang đến trải nghiệm khó chịu cho anh em...
Tinhte cũng có những cái vô lý mang đến trải nghiệm khó chịu cho anh em... Mình nhiều lần gặp tình cảnh này, khi post một video chia sẻ, nhưng có những video hệ thống AI Tinhte tự gắn thẻ tag cho bài viết đó, trong đó có thẻ #anhdep. Cái này hệ thống tự gắn mình đâu có gắn, mà thẻ ảnh đẹp chẳng hiểu thế nào lại cấm dùng dẫn đến bài không post lên được, rất vô lý? Có thể từ ảnh đẹp này giới hạn để hạn chế những anh em post ảnh, video XYZ gì đó, nhưng không thể chỉ vì một số thành viên đó mà không cho dùng thẻ ảnh đẹp mang đến trải nghiệm không vui vẻ cho hàng tỷ thành viên khác, trong đó có mình. Từ ảnh đẹp nhiều lúc muốn dùng mà không được phải tránh qua cụm từ khác, nhưng tại sao từ đó nó đâu có sai và cũng có những từ mà khó có từ khác thay thế được :pensive:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Tinhte cũng có những cái vô lý mang đến trải nghiệm khó chịu cho anh em...

Mình nhiều lần gặp tình cảnh này, khi post một video chia sẻ, nhưng có những video hệ thống AI Tinhte tự gắn thẻ tag cho bài viết đó, trong đó có thẻ
#anhdep. Cái này hệ thống tự gắn mình đâu có gắn, mà thẻ ảnh đẹp chẳng hiểu thế nào lại cấm dùng dẫn đến bài không post lên được, rất vô lý?

Có thể từ ảnh đẹp này giới hạn để hạn chế những anh em post ảnh, video XYZ gì đó, nhưng không thể chỉ vì một số thành viên đó mà không cho dùng thẻ ảnh đẹp mang đến trải nghiệm không vui vẻ cho hàng tỷ thành viên khác, trong đó có mình.

Từ ảnh đẹp nhiều lúc muốn dùng mà không được phải tránh qua cụm từ khác, nhưng tại sao từ đó nó đâu có sai và cũng có những từ mà khó có từ khác thay thế được 😔
Mình cũng hay bị lắm ! Toàn bị khi đăng fact trên nền web
Mình còn ko post đc video. Ko biết giờ đã đc chưa vì lâu rồi chưa thử lại.
@hakuruno Video post bình thường bạn ơi chỉ là có những lúc hệ thống nó tự gắn thẻ có từ ảnh đẹp là coi như không post lên được vì 2 từ đó thành viên không được dùng, bạn thử lại xem
@hakuruno Video chỉ post được từ app nha bạn
@Duy Luân Video post được từ trình duyệt web mod ơi, mình toàn post từ chrome trên điện thoại
@Góc cô đơn post cái đó không được support chính thức á 😆 nó có thể bị lỗi, nó bị xoay video nữa đó bạn
Này lỗi rồi 😁 để mình fix nha
@Duy Luân Cảm ơn mod
AI ngu học