Tôi dùng 5 cái bank chưa thấy cái bank nào khi mở thẻ mà giấy tờ, thủ tục, ký tá nhiều như cái...
Tôi dùng 5 cái bank chưa thấy cái bank nào khi mở thẻ mà giấy tờ, thủ tục, ký tá nhiều như cái Eximbank này. Thỏa thuận người dùng có đến gần 20 trang, nhưng khách hàng phải ký nháy lên từng trang chữ lí nhí, tương ứng đã đọc và đồng ý. Anh em thấy bank nào thủ tục rườm rà nhất?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Tôi dùng 5 cái bank chưa thấy cái bank nào khi mở thẻ mà giấy tờ, thủ tục, ký tá nhiều như cái Eximbank này. Thỏa thuận người dùng có đến gần 20 trang, nhưng khách hàng phải ký nháy lên từng trang chữ lí nhí, tương ứng đã đọc và đồng ý.
Anh em thấy bank nào thủ tục rườm rà nhất?
bank ở nhà: nạp tiền vào thì được, rút ra thì phải giải trình nhiều lần lắm lun :-(
Các bank khác mở online đc hết rồi, phiền quá thì nghỉ
Vcb 10 trang là đã quá lắm rồi, mà hình như 2 mặt thì cũng y chang, bank khác mở online quét mặt với chụp CCCD là xong
2 chân bank là đơn giản nhất.
bank nào cũng ngang ngửa thôi