Tổng hợp game hay cho PPC - HTC
deathook
10 nămBình luận: 23
Lang thang trên mạng tìm được folder này chứa nhiều game quá lên share anh em. Mọi người có game hay thì cùng chia sẻ nhé
Mình dùng HTC HD2 nên ít chuẩn game phù hợp quá
Link download đây:
http://fileserve.com/list/mseRC6n
deathook
ĐẠI BÀNG
10 năm
cập nhật nè
Các bạn ấn ctr+f để tìm kiếm game cần down rồi download nhé
Download game ppc: 15touch v1.00.rar - 1.62 MB
Download game ppc: 300 Bowl v1.0.rar - 1.12 MB
Download game ppc: 3D Mini-Kayak v1.1.rar - 2.83 MB
Download game ppc: Aces Solitaire Pack 1.0.7.rar - 6.87 MB
Download game ppc: Adventurer - The Island Chronicles v.1.2.1.rar - 1.57 MB
Download game ppc: Age Of Empires 3 v1.0.rar - 1.15 MB
Download game ppc: Allure Games Pack v3.0.rar - 4.71 MB
Download game ppc: Amiga Invasion v1.27.rar - 1.48 MB
Download game ppc: Aqua Force v1.1.rar - 10.20 MB
Download game ppc: Aqualife v1.0.rar - 4.00 MB
Download game ppc: Arcomage PDA v1.16.rar - 8.29 MB
Download game ppc: Ardennes 1944 v1.0.rar - 4.04 MB
Download game ppc: ARGENTUM This is war 1.2.rar - 12.75 MB
Download game ppc: Art Heist v1.1.rar - 2.37 MB
Download game ppc: Asphalt 4 Elite Racing HD v1.07.rar - 4.76 MB
Download game ppc: Astraware Alchemy v2.35.rar - 1.09 MB
Download game ppc: Astraware BeJeweled 2 v1.33.rar - 7.06 MB
Download game ppc: Astraware Boardgames 1.08.rar - 3.77 MB
Download game ppc: Astraware Boardgames 1.08_2.rar - 3.77 MB
Download game ppc: Astraware Bookworm v2.00.rar - 6.36 MB
Download game ppc: Astraware Insaniquarium Deluxe.rar - 5.25 MB
Download game ppc: Astraware My Little Tank 1.14.rar - 3.36 MB
Download game ppc: Astraware Oddblob v.1.06.002.rar - 6.46 MB
Download game ppc: Astraware PopCap Games Pack 1 Pack2.rar - 7.47 MB
Download game ppc: Astraware Solitaire v1.26.rar - 3.31 MB
Download game ppc: Astraware Sudoku v1.50.rar - 3.15 MB
Download game ppc: Astraware Ultimate Bowling Fighter v1.0.rar - 11.76 MB
Download game ppc: Astraware Zuma v1.50.rar - 14.28 MB
Download game ppc: Avalanche Snowboarding v2.3.0.rar - 1.93 MB
Download game ppc: Avatar 2.5.0.rar - 4.53 MB
Download game ppc: Azgard Tower Defence 1.03.rar - 2.74 MB
Download game ppc: Battle Dwarves v1.0.rar - 2.27 MB
Download game ppc: Best TIC TAC TOE.rar - 3.97 MB
Download game ppc: Birdsoft All-In Hold em v.3.0.rar - 1.81 MB
Download game ppc: BlackJack Masters v1.12.rar - 8.91 MB
Download game ppc: Blitzkrieg War in Europe 1.53.rar - 3.48 MB
Download game ppc: Block Breaker Deluxe 2 v.1.0.rar - 1.23 MB
Download game ppc: Blood & Ocean v1.1.rar - 1.77 MB
Download game ppc: Bomberman v.1.1.rar - 1.94 MB
Download game ppc: Boneyboy v.1.5.rar - 7.56 MB
Download game ppc: Bounce Symphony 1.1.rar - 1.38 MB
Download game ppc: Bowling Master v1.02.rar - 2.50 MB
Download game ppc: Brain My Day v1.0.rar - 5.19 MB
Download game ppc: C2Matrix HotField v1.23.rar - 1.17 MB
Download game ppc: Checkers v2.0.rar - 1.50 MB
Download game ppc: Chess & Backgammon Classics HD 1.0.4.rar - 4.20 MB
Download game ppc: Chesscapade v1.52 sv 1.24.rar - 1.63 MB
Download game ppc: Chicken Invaders PPC v1.1.0.2.rar - 1.02 MB
Download game ppc: ColorBox v.1.0.rar - 1.95 MB
Download game ppc: Concrete Abyss v1.02.rar - 2.85 MB
Download game ppc: Crazy Spot v1.01.rar - 2.87 MB
Download game ppc: CrazySoft Snake Deluxe 2 v2.1.rar - 2.66 MB
Download game ppc: Doom 2 RPG v.35.0.97.rar - 3.54 MB
Download game ppc: DragonBird 1.00.rar - 4.60 MB
Download game ppc: Droplets v.2.2.rar - 5.13 MB
Download game ppc: Eternal Throne v1.11m.rar - 9.99 MB
Download game ppc: Ferrari GT 2 Revolution v2.5.0.rar - 2.09 MB
Download game ppc: Fieldrunners 1.0.74.rar - 8.15 MB
Download game ppc: Final Fantasy 1.0.rar - 3.08 MB
Download game ppc: Firehawk 1.23.rar - 1.31 MB
Download game ppc: FirePower onrush.rar - 1.92 MB
Download game ppc: FruitSalad v.1.01.rar - 4.47 MB
Download game ppc: G.I.JOE The Rise of Cobra.rar - 2.13 MB
Download game ppc: Game Zone project Space Invaders v.1.03.rar - 1.76 MB
Download game ppc: Gangsta Race v1.0.rar - 8.12 MB
Download game ppc: Giga Force v2.0 Demo.rar - 4.25 MB
Download game ppc: GIZA v.1.0.rar - 2.11 MB
Download game ppc: GravityBalls v1.00.rar - 1.22 MB
Download game ppc: GT Racing Motor Academy 2.2.0.rar - 2.97 MB
Download game ppc: Handmark Backgammon 4.2.rar - 1.35 MB
Download game ppc: Handmark Pocket Monopoly.rar - 1.90 MB
Download game ppc: Handmark Warfare Incorporated v1.2.rar - 12.07 MB
Download game ppc: Handmark Yahtzee v1.53.rar - 3.60 MB
Download game ppc: Hero of Sparta v2.0.0.rar - 3.25 MB
Download game ppc: HeroCraft Arcade Park v1.5.rar - 5.79 MB
Download game ppc: HeroCraft Arcades_N_Beauties 3-in-1 v.1.4.rar - 2.85 MB
Download game ppc: HeroCraft Hexxagon Labs v1.21.rar - 5.03 MB
Download game ppc: HeroCraft Revival v1.rar - 2.54 MB
Download game ppc: HeroCraft Robo 1.1.rar - 3.80 MB
Download game ppc: Herocraft Twice! v1.0.rar - 1.60 MB
Download game ppc: Herocraft Twice! v1.1.rar - 1.73 MB
Download game ppc: Hexacto Links 3D v1.0.0.rar - 4.14 MB
Download game ppc: Hot Pursuit v 1.0.rar - 4.68 MB
Download game ppc: How To Train Your Dragon v9.1.0.rar - 1.74 MB
Download game ppc: Igrecway Hangman 1.0.rar - 1.97 MB
Download game ppc: Indiana Jones and the Lost Puzzles v1.1.20.rar - 2.00 MB
Download game ppc: Infinite Dreams Explode Arena v.1.2.rar - 1.08 MB
Download game ppc: Infinite Dreams K-Rally v1.0.rar - 2.72 MB
Download game ppc: Jackpot Casino.rar - 1.73 MB
Download game ppc: Jumba v1.4.rar - 6.47 MB
Download game ppc: Kasparov Chessmate v 1.0.9.rar - 2.27 MB
Download game ppc: Li-Nuggz v1.45.rar - 1.97 MB
Download game ppc: Little shop of treasures v.1.0.20.rar - 3.45 MB
Download game ppc: Magic Games Hunting Unlimited v1.15.6.rar - 1.07 MB
Download game ppc: Magmic Games Peggle v1.0.0.rar - 4.41 MB
Download game ppc: Marble Worlds 2 v1.3.rar - 5.96 MB
Download game ppc: Master Kick v1.5.4.2330.rar - 4.72 MB
Download game ppc: Meteor Breakout v1.04.rar - 5.94 MB
Download game ppc: Michael Schumacher Racing World Kart v1.45.rar - 9.23 MB
Download game ppc: Microinvest Duck Hunt 1.06.rar - 2.03 MB
Download game ppc: Mobirate Billiard Master 3.01.rar - 2.82 MB
Download game ppc: Monopoly Here & Now v15.0.38.rar - 5.31 MB
Download game ppc: Moon Child v1.2.rar - 6.72 MB
Download game ppc: MoreGames Nanobotz v1.0.rar - 3.14 MB
Download game ppc: Need for Speed Shift v.35.0.50.rar - 1.92 MB
Download game ppc: NFL 2010 v2.3.0.rar - 2.12 MB
Download game ppc: Paint Relax Lite v1.00.rar - 7.33 MB
Download game ppc: PaintBall 2 v1.8.rar - 1.42 MB
Download game ppc: Panoramic Blackjack v1.0.5.rar - 3.48 MB
Download game ppc: Panoramic Freecell v1.2.0.rar - 2.06 MB
Download game ppc: PDAmill Bowling for Burgers v2.0.rar - 5.13 MB
Download game ppc: PDAmill GameBox Asia II v2.0.rar - 2.05 MB
Download game ppc: PDAmill GameBox Asia II v2.0_2.rar - 2.05 MB
Download game ppc: PDAmill Gamebox Boards v2.0.rar - 4.13 MB
Download game ppc: PDAmill GameBox Classics v5.0.rar - 2.55 MB
Download game ppc: PDAmill Plumbin Frenzy v3.1.rar - 1.67 MB
Download game ppc: PDAmill Rats.... 2.0.rar - 8.38 MB
Download game ppc: PDAmill Snails Reloaded v1.0.rar - 4.63 MB
Download game ppc: PDAmill Wild Gears v1.01.rar - 8.72 MB
Download game ppc: Phil Hellmuth Texas Hold_em v1.0.5.rar - 2.69 MB
Download game ppc: Photo Hunt Mobile.rar - 7.22 MB
Download game ppc: Platinum Roulette Lite v.5.0.rar - 4.01 MB
Download game ppc: Pocket Battlefield v.1.2.rar - 2.66 MB
Download game ppc: Pocket Brothers v2.5.rar - 2.23 MB
Download game ppc: Pocket Mini Golf 2.rar - 4.99 MB
Download game ppc: PocketFritz 4.1.rar - 7.50 MB
Download game ppc: PocketGrandmaster Chess v4.1.rar - 1.65 MB
Download game ppc: PocketGrandmaster Chess v4.1_2.rar - 1.65 MB
Download game ppc: Pool Challenge v1.10.rar - 4.79 MB
Download game ppc: Pool Rebel v2.3.rar - 1.87 MB
Download game ppc: Pool Rebel v2.3_2.rar - 1.87 MB
Download game ppc: Prince Of Persia HD v1.03.rar - 5.07 MB
Download game ppc: Prison Tycoon.rar - 3.01 MB
Download game ppc: Pro Golf 2010 World Tour v1.0.4.rar - 2.78 MB
Download game ppc: Real Football Manager 2010 v2.1.0.rar - 2.14 MB
Download game ppc: RealDice Hearts v1.10.rar - 6.04 MB
Download game ppc: Realdice Multiplayer Championship Poker v4.32.rar - 1.76 MB
Download game ppc: RealDice Spades v1.10.rar - 2.20 MB
Download game ppc: Realore Studios Treasure of Persia v1.0.rar - 1.75 MB
Download game ppc: Redshift Dungeoned v1.1.1.rar - 2.71 MB
Download game ppc: Resco Bubbles v1.41.rar - 2.57 MB
Download game ppc: Resco Defender v1.21.rar - 1.44 MB
Download game ppc: Resco Snake 1.11.rar - 7.45 MB
Download game ppc: Resco TableSoccer v1.22.rar - 8.52 MB
Download game ppc: Resident Evil Uprising v2.3.0.rar - 2.13 MB
Download game ppc: Rock Band v1.10.0.rar - 6.64 MB
Download game ppc: Rush_n Attack v1.0.rar - 1.37 MB
Download game ppc: Secret Balls 1.00.rar - 3.43 MB
Download game ppc: SkyForce Reloaded v1.0.rar - 1.32 MB
Download game ppc: Smart Tennis 1.1.rar - 1.68 MB
Download game ppc: Snow Lines 1.21.rar - 1.92 MB
Download game ppc: SokoSave Mobile v345.rar - 1.95 MB
Download game ppc: SokoSave Mobile v501.rar - 4.00 MB
Download game ppc: Solitaire City v3.0.rar - 2.57 MB
Download game ppc: Sonic & SEGA All-Stars Racing v2.6.0.rar - 3.68 MB
Download game ppc: Spb AirIslands 1.1.0.rar - 8.54 MB
Download game ppc: Spb Balltracker v1.2.rar - 2.12 MB
Download game ppc: Spb Brain Evolution v.2.1.0.build.3227.rar - 5.55 MB
Download game ppc: SPB Geo Game v1.0.1 Build 119.rar - 3.14 MB
Download game ppc: SPB Online Games v1.1 (2142).rar - 2.11 MB
Download game ppc: Spore Origins 1.0.4.rar - 2.68 MB
Download game ppc: Suitor v.1.1.rar - 1.54 MB
Download game ppc: Super Miners 1.04.rar - 1.22 MB
Download game ppc: Super Putt Extreme v1.0.rar - 1.75 MB
Download game ppc: Super Putt Extreme v1.0_2.rar - 1.75 MB
Download game ppc: Symbian Killer 1.0.rar - 5.92 MB
Download game ppc: Tennis Addict v1.0.2.rar - 2.00 MB
Download game ppc: Terminator Salvation v2.0.0.rar - 1.62 MB
Download game ppc: Texas Hold_em Poker 2.1.0.rar - 3.65 MB
Download game ppc: The A-Team v1.3.0.rar - 8.20 MB
Download game ppc: The Final Battle v1.4.rar - 12.13 MB
Download game ppc: The Green Myste v1.0.rar - 3.97 MB
Download game ppc: The Sims 3 World Adventures v.35.1.32.rar - 1.23 MB
Download game ppc: The Travel Collection v2.0.rar - 1.81 MB
Download game ppc: Tiki Towers 1.0.4.rar - 4.80 MB
Download game ppc: TMax 1.0.rar - 1.53 MB
Download game ppc: Tom Clancy_s Splinter Cell Conviction v.2.5.0.rar - 2.10 MB
Download game ppc: Totem v.1.00.rar - 1.61 MB
Download game ppc: Tower defense v1.3.rar - 7.46 MB
Download game ppc: Tower of Souls v1.20.rar - 2.80 MB
Download game ppc: Towers of Glennoi v.4.00.rar - 1.70 MB
Download game ppc: Travel Genius v1.0.rar - 7.61 MB
Download game ppc: Virtual Pool Mobile v1.78.rar - 5.63 MB
Download game ppc: Volley Balley v1.17.rar - 1.54 MB
Download game ppc: Wacky Worlds 3D v1.0.rar - 2.84 MB
Download game ppc: Warring States v3.0.0.rar - 1.20 MB
Download game ppc: Westward v1.0.1.rar - 5.10 MB
Download game ppc: Worms World Party 1.0.4.rar - 4.75 MB
Download game ppc: Xplodus! 1.0.rar - 1.61 MB
Download game ppc: Yahtzee Adventures v1.0.rar - 3.85 MB
Download game ppc: Zen Table Tennis v1.01.rar - 3.24 MB
Download game ppc: Zenonia v1.4.rar - 8.59 MB
Download game ppc: ZingMagic Gomoku Professional v3.00F.rar - 1.27 MB
công phu quá, 1 thành tích đáng kể,
cám ơn chủ topic,
thanks 1 phát liền
nhiều thật đấy ,bạn giỏi thật !
bt choi cai j day ha troi
sao dung lượng game nhỏ vậy bạn.
Thật đáng hoan nghênh
links kieu gi co thay dau
Cái này dùng cho màn hình nào vậy bạn ?
có thuốc ko hả bạn?
cám ơn bạn trước.
haizzz tốc độ down thần rùa bái cụ luôn
Thank bạn chủ thớt đã mất thời gian vì anh em
Rất cảm kích. Hjhjj
link die rồi hay sao mà mình k dow đc vậy nhĩ..trong này có nhiều game hình như của marketplace.Rất đáng chú ý.Ko dow đc thì tiếc wa 😔
hay that do,nhung chua tet
có chút hình minh họa thì còn hay nữa,dù sao cũng thank chủ thớt nhìu
Sư phụ của con:shocked7fl::shocked7fl:
ông Làm ăn kiểu gì thế không biết . cho anh em down trang web nào mà kinh dị . tui chấp nhận trang adf.fly nhưng mà trang sau nó thì sao . làm ăn mà mát khách quá 😔:mad:. 2 nữa là để down game ông về tui phải đợi , một game có mấy mb mà quảng cáo , lại viết ký tự vào @@ . chắc chết mất .không có chữ free nhể ....!
https://www.facebook.com/groups/..................../ Hội những người thích mua bán điện thoại trên Facebook - Mua nhanh bán dễ Cùng tham gia nhé các bạn
chả có link nào xài đk cả bác ạk. up lại giúp em với. thanks bác trước luôn. 😃
minhden21
ĐẠI BÀNG
9 năm
Toàn là xemphim không hà
Cá nhân
Bạn
Hi bạn!
Điểm Reward Store: 
Tuổi Tinh tế: 
Cấp độ thành viên Tinh Tế


Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App StoreCộng đồng nổi bật
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2020 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019