Top Máy Tính Surface Giá Dưới 10 Triệu Nên Mua! :one: Surface Pro 5 Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256 LTE. :two: Surface Pro 6 Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB. :three: Surface Book 1 Core i5 – i7/ Ram 8GB – 16GB/ SSD 128 – 512GB. :four: Surface Book 2 Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB. :five: Surface Go 1 Pentium/ Ram 8GB/ SSD 128GB LTE4G (Kèm phím). :six: Surface Go 2 M3/ Ram 8GB/ SSD 256GB LTE. Những thiết bị Surface trên phù hợp phân khúc học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, kinh doanh,…
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Top Máy Tính Surface Giá Dưới 10 Triệu Nên Mua!
1️⃣ Surface Pro 5 Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256 LTE.
2️⃣ Surface Pro 6 Core i5/ Ram 8GB/ SSD 128GB.
3️⃣ Surface Book 1 Core i5 – i7/ Ram 8GB – 16GB/ SSD 128 – 512GB.
4️⃣ Surface Book 2 Core i5/ Ram 8GB/ SSD 256GB.
5️⃣ Surface Go 1 Pentium/ Ram 8GB/ SSD 128GB LTE4G (Kèm phím).
6️⃣ Surface Go 2 M3/ Ram 8GB/ SSD 256GB LTE.
Những thiết bị Surface trên phù hợp phân khúc học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, kinh doanh,…