Touch Pure Flex - Thiết bị điều khiển tự động hóa tòa nhà linh hoạt nhất trên thế giới!
Touch Pure Flex - Thiết bị điều khiển tự động hóa tòa nhà linh hoạt nhất trên thế giới! Chúng tôi tự hào giới thiệu đến các bạn sản phẩm mới Touch Pure Flex. Được tuyển chọn từ các mẫu thiết kế khác nhau với hơn 200 biểu tượng trong trình cấu hình trực tuyến và xác định các chức năng theo như mong muốn của riêng bạn để kiểm soát tòa nhà thông minh ở tại mỗi điểm tiếp xúc. Mỗi điểm chạm đều được chiếu tia laser riêng biệt mang lại cho bạn trải nghiệm hoàn hảo hơn khi sư dụng.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Touch Pure Flex - Thiết bị điều khiển tự động hóa tòa nhà linh hoạt nhất trên thế giới!
Chúng tôi tự hào giới thiệu đến các bạn sản phẩm mới Touch Pure Flex. Được tuyển chọn từ các mẫu thiết kế khác nhau với hơn 200 biểu tượng trong trình cấu hình trực tuyến và xác định các chức năng theo như mong muốn của riêng bạn để kiểm soát tòa nhà thông minh ở tại mỗi điểm tiếp xúc. Mỗi điểm chạm đều được chiếu tia laser riêng biệt mang lại cho bạn trải nghiệm hoàn hảo hơn khi sư dụng.