Trào lưu chạy bộ lên cao nhưng thành tích chung kém đi

21/4/2024 10:40Phản hồi: 125
Trào lưu chạy bộ lên cao nhưng thành tích chung kém đi
Thống kê ở Boston Marathon cho thấy người tham gia giải đang ngày một tăng nhưng thành tích chung lại kém đi.

Vào tháng 4/1924, chỉ có khoảng 140 người đàn ông có mặt ở Hopkinton, Massachusetts để cùng nhau chạy giải Boston Marathon (thời đó phụ nữ chưa được tham gia giải chạy bộ). 100 năm sau, tức vào 15/4/2024 mới đây, có khoảng 30.000 người hoàn thành cuộc đua marathon lâu đời nhất thế giới.

Chạy bộ