Trên Facebook họ luận bàn về chủ đề điện đóm :D
Trên Facebook họ luận bàn về chủ đề điện đóm :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Trên Facebook họ luận bàn về chủ đề điện đóm 😁
Có chịu cho tăng giá điện lần 2 hông thì nói ,gật ta bật ,lắc ta tắt lun