Trợ lý ảo tám năm tuổi của Microsoft sắp bị khai tử trên Windows
Trợ lý ảo tám năm tuổi của Microsoft sắp bị khai tử trên Windows Cortana được giới thiệu nhằm cạnh tranh với Google Assistant hay Siri của Apple. Microsoft sau đó mở rộng trợ lý ảo này sang các nền tảng khác, bao gồm cả Android và iOS. Từ 2015, Cortana tích hợp sâu vào Windows 10 và hệ sinh thái sản phẩm Microsoft, hỗ trợ người dùng trong các tác vụ như đặt lịch, nhiệm vụ, email bằng giọng nói. Tuy vậy, Cortana lại không đạt được thành công và mức độ phổ biến như các đối thủ. Mặc dù Cortana vẫn tiếp tục có mặt trong Windows 11, nhưng Microsoft cuối cùng đã xác nhận vòng đời của trợ lý ảo này sẽ kết thúc trong năm 2023. #HVNGroup
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Trợ lý ảo tám năm tuổi của Microsoft sắp bị khai tử trên Windows

Cortana được giới thiệu nhằm cạnh tranh với Google Assistant hay Siri của Apple. Microsoft sau đó mở rộng trợ lý ảo này sang các nền tảng khác, bao gồm cả Android và iOS. Từ 2015, Cortana tích hợp sâu vào Windows 10 và hệ sinh thái sản phẩm Microsoft, hỗ trợ người dùng trong các tác vụ như đặt lịch, nhiệm vụ, email bằng giọng nói. Tuy vậy, Cortana lại không đạt được thành công và mức độ phổ biến như các đối thủ.
Mặc dù Cortana vẫn tiếp tục có mặt trong Windows 11, nhưng Microsoft cuối cùng đã xác nhận vòng đời của trợ lý ảo này sẽ kết thúc trong năm 2023.

#HVNGroup
Buồn ghê...
Chắc chuyển qua Bing ai thôi