TTBC23 Hạng mục Audio

BaroTo
26/11/2023 18:53Phản hồi: 14.425
14.425 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Apple.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Sony.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Bower & Wilkin Px8.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2.
5. Thương hiệu loa vi tính
- AudioEngine.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO.
7. Thương hiệu Soundbar
- LG.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Yamaha.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Rode.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Spotify.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Apple; Bose; B&O.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Bose; Devialet; B&O.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sennheiser Momentum Wireless 4; AirPods Max.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Edifier; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- AudioQuest; SchiitAudio.
7. Thương hiệu Soundbar
- Bose; B&O.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Focuscrite; Rode.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser; Rode.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Spotify; Youtube Music.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Apple; Sony; Samsung; Beats by Dr Dre; JBL; Bose; Beyerdynamic; B&O.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Sony; JBL; Marshall; Bose; Devialet; Klipsch; Harman Kardon; B&O.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Bower & Wilkin Px8; Focal Bathys; Sony WH-1000XM5; Bose QuietComfort Ultra Headphones; Sennheiser Momentum Wireless 4; Beoplay H95; AirPods Max.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2; Devialet Gemini II; JBL Tour Pro 2; Sony WF-1000XM5; Noble Audio Mystique; Beoplay EX; Galaxy Buds2 Pro.
5. Thương hiệu loa vi tính
- AudioEngine; Creative; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO; iFi; Chord Electronics; AudioQuest; SchiitAudio.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; LG; Samsung; JBL; Harman Kardon; Klipsch; B&O.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Neumann; Focuscrite; Yamaha; Behringer; Rode.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Shure; Elgato; Lewitt; Blue; Rode; Maono.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Apple Music; Spotify; Zing Mp3; Tidal; Soundcloud; Youtube Music.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Sony; JBL.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Sony; JBL.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2; Sony WF-1000XM5.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- AudioQuest.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; JBL.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Yamaha.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Zing Mp3.
arrows2606
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Apple; Sony; Samsung; Beats by Dr Dre; JBL; Bose; B&O; FiiO.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- JBL; Devialet; B&O.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5; Bose QuietComfort Ultra Headphones; Sennheiser Momentum Wireless 4; AirPods Max.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2; Devialet Gemini II; Sony WF-1000XM5; Bose QuietComfort Ultra Earbuds; Galaxy Buds2 Pro.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Edifier; Logitech; Creative; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO; iFi; AudioQuest.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; LG; Samsung; JBL; Bose; B&O.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Yamaha; Behringer; Rode.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser; Shure; Lewitt; Rode.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Spotify; Youtube Music.
s3516558
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Samsung.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- JBL; Marshall; Bose.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Bower & Wilkin Px8.
4. Tai nghe true wireless
- Galaxy Buds2 Pro.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Logitech.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO.
7. Thương hiệu Soundbar
- Samsung.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Neumann.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Spotify.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Sony; Bose.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Marshall; Bose.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Edifier; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; Harman Kardon.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Yamaha.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Maono.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Spotify.
dvd_nasa
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Sennheiser; Samsung; B&O; FiiO.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- JBL; Marshall; B&O.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Bower & Wilkin Px8; Sony WH-1000XM5; Sennheiser Momentum Wireless 4.
4. Tai nghe true wireless
- Sony WF-1000XM5; Galaxy Buds2 Pro.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Logitech.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO; iFi.
7. Thương hiệu Soundbar
- JBL; Harman Kardon; B&O.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Yamaha; Rode.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser; Elgato; Rode.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Spotify.
ilubbskr
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Apple; Sony; Beats by Dr Dre; JBL; Bose; B&O.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Sony; JBL; Marshall.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5; Sennheiser Momentum Wireless 4; AirPods Max.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2; JBL Tour Pro 2; Sony WF-1000XM5.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Logitech; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO; iFi.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; JBL; Bose; B&O; Devialet.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Yamaha.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser; Maono.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Apple Music; Spotify; Soundcloud.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Apple; Sony; Bose; B&O.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- JBL; Marshall; Harman Kardon.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Logitech; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO; iFi.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; Bose.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Neumann; Yamaha.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser; Rode.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Apple Music; Youtube Music.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Sennheiser.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Bose; B&O.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Edifier.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Neumann; Focuscrite.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Shure; Lewitt.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Apple Music; Youtube Music.
recca4026
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Apple; Sony; Sennheiser; Beats by Dr Dre; B&O; FiiO.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Sony; JBL; Bose; Klipsch; Harman Kardon.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Bower & Wilkin Px8; Sony WH-1000XM5; Bose QuietComfort Ultra Headphones; Sennheiser Momentum Wireless 4; AirPods Max.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2; Sony WF-1000XM5; Bose QuietComfort Ultra Earbuds; Galaxy Buds2 Pro.
5. Thương hiệu loa vi tính
- AudioEngine; Logitech; Creative; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; LG; Samsung; JBL; Harman Kardon; Klipsch; Bose; B&O.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Yamaha; Rode.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser; Beyerdynamic; Shure; Elgato; Lewitt; Blue; Rode; Maono.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Spotify; Zing Mp3.
peperland
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Sony; Sennheiser; Beyerdynamic; FiiO.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- JBL; Marshall; Harman Kardon; B&O.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5; Sennheiser Momentum Wireless 4; Beoplay H95.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2; Sony WF-1000XM5.
5. Thương hiệu loa vi tính
- AudioEngine; Edifier.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO; AudioQuest; SchiitAudio.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; Samsung; JBL; Harman Kardon; B&O.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Neumann; Yamaha.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Beyerdynamic; Shure; Elgato; Rode.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Apple Music; Spotify; Youtube Music.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Apple; Bose.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Marshall.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Bose QuietComfort Ultra Headphones.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Edifier; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO.
7. Thương hiệu Soundbar
- Bose; B&O.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Yamaha.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Apple Music; Spotify.
Hoando7891
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Apple; Sony; JBL; Bose.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Marshall; Harman Kardon.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5; AirPods Max.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2; JBL Tour Pro 2; Sony WF-1000XM5.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Edifier; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO; iFi.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; LG; Samsung; Harman Kardon.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Neumann; Yamaha.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser; Shure.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Apple Music; Spotify; Soundcloud.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Sennheiser.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- JBL.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5; Sennheiser Momentum Wireless 4.
4. Tai nghe true wireless
- Sony WF-1000XM5; Galaxy Buds2 Pro.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Logitech.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO.
7. Thương hiệu Soundbar
- LG; Harman Kardon.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Yamaha; Rode.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Shure.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Spotify.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Sony.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Sony; JBL; Harman Kardon.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Logitech; Creative; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; JBL; Bose.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Rode.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser; Rode.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Spotify; Zing Mp3.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Apple; Sony; Samsung; Beats by Dr Dre.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Sony; Marshall; Bose; Harman Kardon.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5; Bose QuietComfort Ultra Headphones; Sennheiser Momentum Wireless 4; AirPods Max.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2; Sony WF-1000XM5; Bose QuietComfort Ultra Earbuds; Galaxy Buds2 Pro.
5. Thương hiệu loa vi tính
- AudioEngine; Edifier; Logitech; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO; iFi; Chord Electronics; AudioQuest; SchiitAudio.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; LG; Samsung; Harman Kardon; Bose; B&O; Devialet.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Neumann; Yamaha; Behringer; Rode.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser; Beyerdynamic; Shure; Elgato; Lewitt; Rode.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Apple Music; Spotify; Soundcloud; Youtube Music.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Sony.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Sony; Marshall; Harman Kardon.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Sony WH-1000XM5; Sennheiser Momentum Wireless 4.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2; Sony WF-1000XM5; Galaxy Buds2 Pro.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Logitech; Creative.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO.
7. Thương hiệu Soundbar
- Sony; Samsung; Harman Kardon; Bose.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Rode.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Rode.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Spotify.
1. Thương hiệu tai nghe yêu thích nhất
- Sony; Sennheiser.
2. Thương hiệu Loa di động được yêu thích nhất
- Bose; Harman Kardon; B&O.
3. Tai nghe full-size chống ồn
- Bose QuietComfort Ultra Headphones; Sennheiser Momentum Wireless 4.
4. Tai nghe true wireless
- AirPods Pro 2; Sony WF-1000XM5; Noble Audio Mystique.
5. Thương hiệu loa vi tính
- Edifier; Bose.
6. Thương hiêu DAC/Amp
- FiiO; iFi.
7. Thương hiệu Soundbar
- Samsung; Harman Kardon.
8. Thương hiệu Mixer được yêu thích nhất
- Behringer; Rode.
9. Thương hiệu micro yêu thích
- Sennheiser; Rode.
10. Dịch vụ stream nhạc yêu thích
- Soundcloud; Youtube Music.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019