TTBC23 Hạng mục Điện tử tiêu dùng

BaroTo
26/11/2023 18:45Phản hồi: 16.147
16.147 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1. Hãng TV yêu thích nhất
- Samsung.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Samsung.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- LG.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Samsung; Panasonic.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Panasonic.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Ecovacs; Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Sharp; Panasonic; Samsung; Philips.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dreame; Panasonic; Samsung; LG.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Panasonic; Kangaroo.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Kangaroo; Mitsubishi Cleansui.
matden008
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Samsung.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- LG.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- Daikin.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Blueair.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dyson.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Ariston.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Kangaroo.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- LG; Beko.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- Samsung; Panasonic; Midea.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Samsung; Whirlpool.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Whirlpool; Electrolux.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Ecovacs; Dreame; Roborock; Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Sharp; Panasonic; Samsung.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Tineco; Panasonic; Samsung.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Panasonic; Beko.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Daikosan.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Sharp.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- Daikin.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Daikin; Sharp; Xiaomi; Electrolux.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dyson.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Kangaroo.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- A. O. Smith; Kangaroo; Karofi; Coway.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony; LG; Xiaomi.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- LG; Panasonic.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- Panasonic.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; Electrolux.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Dreame; Roborock.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Blueair; Daikin; Sharp; Panasonic; Xiaomi; LG; Electrolux.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dyson.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Panasonic.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Toshiba.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony; LG; Samsung; Sharp; AQUA.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Samsung; LG; Panasonic; Sharp.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- LG; Samsung; Panasonic; Toshiba; Mitsubishi Heavy Industries.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Samsung; Beko; Panasonic.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; Panasonic; Electrolux; Hafele.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Dreame; Roborock; Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Blueair; Sharp; Panasonic; LG; Samsung.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi; Dreame; Tineco; Panasonic; Samsung; LG.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Viessmann; Panasonic; Ferroli; Kangaroo; Electrolux.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- A. O. Smith; Kangaroo; Mutosi; Toshiba; Daikosan.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Samsung; Xiaomi; Sharp; AQUA.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- LG; AQUA; Sharp; Casper.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- Samsung; Casper; Mitsubishi Heavy Industries; Midea.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Panasonic; Bosch Home Appliances.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; Junger; Electrolux; Teka.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Dreame; Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Blueair; Daikin; Xiaomi; Electrolux.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi; Electrolux; Samsung.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Panasonic; Kangaroo; Electrolux.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Viessmann; Kangaroo; Toshiba.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony; Samsung; Xiaomi.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Samsung; LG.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- LG; Samsung; Panasonic.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Beko.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Panasonic; Xiaomi; LG; Samsung.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi; Samsung; LG.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Beko; Stiebel Eltron; Ferroli; Kangaroo.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Toshiba; Daikosan.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony; LG.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Samsung; LG; Panasonic.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- LG; Samsung; Panasonic; Daikin.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Samsung.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; Junger.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Ecovacs; Dreame.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Daikin; Xiaomi; LG; Electrolux; Philips.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dyson; Dreame; Karcher.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Panasonic; Ariston; Ferroli.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Pureit by Unilever; A. O. Smith; Kangaroo.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony; LG; Samsung.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- LG; Hitachi; Mitsubishi Electric.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- Daikin; Mitsubishi Heavy Industries.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Panasonic.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; Electrolux.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Ecovacs; Roborock.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Daikin; LG; Electrolux; Philips.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; Electrolux.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Ariston; Ferroli; Electrolux.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Kangaroo; Karofi.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony; LG; Samsung; Xiaomi; AQUA.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- LG; AQUA; Hitachi; Bosch Home Appliances.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- LG; Panasonic; Sharp; Mitsubishi Heavy Industries; Midea.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Samsung; Panasonic.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; DANN; Teka; Hafele.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Dreame; Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Blueair; Daikin; Sharp; Xiaomi; LG; Samsung; Electrolux.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi; Dreame; Tineco; Karcher; Electrolux; Samsung.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Viessmann; Ariston; Beko; Kangaroo; Electrolux.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Viessmann; A. O. Smith; Karofi; Mutosi; Coway; Toshiba; Mitsubishi Cleansui.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony; LG.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Samsung; LG.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- LG; Samsung; Daikin.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Samsung; Beko.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Ecovacs; Dreame.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Xiaomi; LG.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dyson; Xiaomi.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Ferroli; Kangaroo; Electrolux.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- A. O. Smith; Coway.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony; LG; Samsung; Xiaomi.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Samsung; LG; Panasonic; Beko; AQUA.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- LG; Panasonic.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Samsung; Panasonic; AQUA.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; Panasonic; Electrolux.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Ecovacs; Dreame; Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Daikin; Panasonic.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dyson; Bosch Home Appliances; Samsung.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Viessmann; Ariston; Ferroli.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Pureit by Unilever; Karofi.
TQD.
TÍCH CỰC
4 tháng
1. Hãng TV yêu thích nhất
- LG; Xiaomi; Hisense.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Panasonic; Hitachi.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- Casper; Toshiba.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- Samsung; Beko.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Panasonic; Beko.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Roborock; Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Daikin; LG.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Karcher; Panasonic.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Ariston; Ferroli.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Kangaroo; Karofi.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- LG; Samsung.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Samsung; LG; Beko.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- Samsung; Daikin; Gree.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Samsung; Beko.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Ecovacs; Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Blueair; Panasonic; Xiaomi.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dyson; Xiaomi; Bosch Home Appliances.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Viessmann; Ariston; Ferroli.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Kangaroo; Karofi; Daikosan.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Mitsubishi Electric.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- Mitsubishi Heavy Industries.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Samsung.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Roborock.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Sharp.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dyson; Xiaomi.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Ferroli.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Karofi.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- LG; Panasonic.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- LG; Panasonic.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; AQUA.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; Whirlpool.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Roborock; Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Daikin; Sharp; Xiaomi.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dyson; Xiaomi; Electrolux.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Panasonic; Kangaroo.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Kangaroo; Daikosan.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony; LG; Samsung; Xiaomi; AQUA.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- LG; AQUA; Sharp; Bosch Home Appliances.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- LG; Casper; Gree; Toshiba; Midea.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG; Samsung; Panasonic.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; Panasonic; Junger; Teka; Hafele.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Ecovacs; Roborock; Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Blueair; Daikin; Panasonic; Xiaomi; Electrolux; Philips.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi; Dreame; Karcher; Samsung.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Viessmann; Ariston; Stiebel Eltron; Kangaroo; Electrolux.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Viessmann; Kangaroo; Coway; Toshiba; Daikosan.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Sony; LG.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- LG; Panasonic.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- LG; Panasonic.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- LG.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances; Hafele.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Xiaomi.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Dyson; Bosch Home Appliances; Dreame.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Ariston; Ferroli; Electrolux.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Kangaroo; Daikosan.
1. Hãng TV yêu thích nhất
- Samsung; Xiaomi.
2. Hãng tủ lạnh yêu thích nhất
- Samsung; Bosch Home Appliances.
3. Hãng máy lạnh yêu thích nhất
- Daikin; Casper.
4. Hãng máy giặt / sấy yêu thích nhất
- Panasonic; Bosch Home Appliances.
5. Hãng máy rửa chén yêu thích nhất
- Bosch Home Appliances.
6. Hãng robot hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi.
7. Hãng máy lọc không khí yêu thích nhất
- Xiaomi.
8. Hãng máy hút bụi yêu thích nhất
- Xiaomi; Bosch Home Appliances.
9. Thương hiệu máy nước nóng yêu thích
- Panasonic; Ferroli.
10. Thương hiệu máy lọc nước yêu thích nhất
- Kangaroo; Karofi.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019