TTBC23 Hạng mục Smarthome

BaroTo
26/11/2023 18:55Phản hồi: 14.278
14.278 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- FPT Smart Home.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; ChatGPT; OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
caouong
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Makihome.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Makihome.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Makihome.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Imou.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Hunonic.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Google Assistant; Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- TP-Link.
kien511996
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Makihome.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
RIM
CAO CẤP
4 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri; Microsoft Copilot; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; Xiaomi; Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Kiki; Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Hikvision; TP-Link.
Hoa Do Phu
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- FPT Smart Home.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- TP-Link.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
blues00901
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Javis; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home; Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi; Imou; TP-Link.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Makihome.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Matter.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Tuya.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Synology.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Hikvision.
A.Bờm
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; RalliSmart; Điện Quang; BKAV.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Kiki; Google Assistant; Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Google Home; LG ThinQ; Amazon Alexa.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; EZVIZ; Xiaomi; Hikvision; Imou.
vandongvt
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; BKAV.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Hunonic; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; ChatGPT; OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home; Tuya.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Hikvision.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019