TTBC23 Hạng mục Smarthome

BaroTo
26/11/2023 18:55Phản hồi: 14.278
14.278 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

BP kalvin
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Kiki; Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Tuya.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Hunonic; Lumi; Makihome; FPT Smart Home; RalliSmart; Điện Quang; BKAV; Javis; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home; Matter; Samsung SmartThings; LG ThinQ; Amazon Alexa; eWelink; Tuya; Nền tảng nguồn mở khác.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi; Imou; TP-Link.
Shankace12
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Makihome; FPT Smart Home.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Google Home; LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi; Hikvision; Botslab.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; BKAV.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Kiki; Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi; Synology.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Javis.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Google Home; Samsung SmartThings.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; EZVIZ; Imou.
Tùm CRV
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Điện Quang.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Nền tảng nguồn mở khác.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Hunonic.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Amazon Alexa.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Synology.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Javis.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Kiki; Google Assistant; Siri; Microsoft Copilot; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Xiaomi; Hikvision.
_Kenzi_
TÍCH CỰC
3 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Hunonic; FPT Smart Home; Javis; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Kiki; Google Assistant; ChatGPT; OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Google Home; Samsung SmartThings; LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; EZVIZ; Hikvision; Imou; Synology.
cuongdth
ĐẠI BÀNG
3 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Lumi; Javis; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; Microsoft Copilot; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Amazon Alexa.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Lumi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Imou.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Google Home; Tuya.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; Xiaomi; Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Makihome.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Matter.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019