TTBC23 Hạng mục Smarthome

BaroTo
26/11/2023 18:55Phản hồi: 14.295
14.295 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

god pro
ĐẠI BÀNG
2 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Hunonic; Lumi; Makihome; FPT Smart Home; RalliSmart; Điện Quang; BKAV; Javis; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Kiki; Google Assistant; Siri; Microsoft Copilot; ChatGPT; OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home; Matter; Samsung SmartThings; LG ThinQ; Amazon Alexa; eWelink; Tuya; Nền tảng nguồn mở khác.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; EZVIZ; Xiaomi; Hikvision; Imou; Botslab; TP-Link; Synology.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- BKAV.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Nền tảng nguồn mở khác.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Synology.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; FPT Smart Home; RalliSmart; Điện Quang; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Google Home; LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; EZVIZ; Hikvision; TP-Link.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- FPT Smart Home; RalliSmart; Điện Quang; BKAV.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Kiki; Google Assistant; Siri; Microsoft Copilot; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Samsung SmartThings; LG ThinQ.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Hikvision; TP-Link; Synology.
thk202
ĐẠI BÀNG
2 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Javis.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi; Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- FPT Smart Home.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Tuya.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- TP-Link.
lxhungdp
TÍCH CỰC
2 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi).
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua.
ad12594
ĐẠI BÀNG
2 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Lumi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; Microsoft Copilot.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Google Home; Nền tảng nguồn mở khác.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Hikvision; TP-Link.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Hunonic; Lumi; Makihome; FPT Smart Home; RalliSmart; Điện Quang; BKAV; Javis; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Kiki; Google Assistant; Siri; Microsoft Copilot; ChatGPT; OLLI MAIKA.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home; Matter; Samsung SmartThings; LG ThinQ; Amazon Alexa; eWelink; Tuya; Nền tảng nguồn mở khác.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; EZVIZ; Xiaomi; Hikvision; Imou; Botslab; TP-Link; Synology.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Hikvision.
HungHa97
ĐẠI BÀNG
2 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; FPT Smart Home; BKAV.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Kiki; Google Assistant; Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; EZVIZ; Xiaomi.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Javis; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Tuya; Nền tảng nguồn mở khác.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; EZVIZ; Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; RalliSmart.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Google Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi.
hanoiwelle
ĐẠI BÀNG
2 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Lumi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Apple HomeKit; Google Home; Amazon Alexa.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Xiaomi; Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Siri.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Hikvision.
Voitrop
ĐẠI BÀNG
2 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; Hunonic; Điện Quang; BKAV; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant; Siri; Microsoft Copilot; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home; Samsung SmartThings; LG ThinQ; Amazon Alexa; Tuya.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; EZVIZ; Xiaomi; Hikvision; Imou; Botslab; TP-Link; Synology.
Longvh16
ĐẠI BÀNG
2 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; RalliSmart; Điện Quang; BKAV; Javis.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- VinFast (Vivi); Google Assistant; Siri; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home; Amazon Alexa.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- Dahua; Xiaomi; Synology.
anhkalen
ĐẠI BÀNG
2 tháng
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi; FPT Smart Home; RalliSmart; EZVIZ.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Kiki; Google Assistant; ChatGPT.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Apple HomeKit; Google Home; Samsung SmartThings; LG ThinQ; Amazon Alexa.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Hikvision.
1. Thương hiệu smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi.
2. Trợ lý ảo yêu thích nhất
- Google Assistant.
3. Nền tảng smarthome yêu thích nhất
- Xiaomi Home; Tuya.
4. Thương hiệu camera giám sát yêu thích nhất
- EZVIZ; Hikvision.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019