TTBC23 Hạng mục Thiết bị ảnh và In ấn

BaroTo
26/11/2023 18:53Phản hồi: 14.419
14.419 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Zshop.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Bình Minh Digital.
Nicky_9x
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Nikon; Sony; Canon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Leica M11-P; Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Brother; Ricoh.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Khánh Long; Bình Minh Digital; VJshop; LP Shop.
Homanhlink
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- Insta360 GO 3; DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Canon; HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Bình Minh Digital; VJshop; Giang Duy Đạt.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Ricoh.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Winwin store.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- HP; Konica Minolta.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Hoằng Quân.
anhvtvtv
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Sony; Panasonic.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Fujifilm GFX 100 II; Sony Alpha 6700.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Action 4.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon; HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Bình Minh Digital; Zshop.
adsene
TÍCH CỰC
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Brother; Konica Minolta.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Phú Quang KTS.
halh
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Canon.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Canon EOS R100.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Giang Duy Đạt.
laplac
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Fujifilm.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Fujifilm GFX 100 II.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Khánh Long.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Nikon; Ricoh.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Fuji Xerox.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Khánh Long; Phú Quang KTS; Bình Minh Digital.
passkol
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Sony; Canon; Hasselblad.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Sony α7CR; Sony Alpha 6700.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Canon.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Phú Quang KTS; Bình Minh Digital; Zshop.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Sony Alpha 6700.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Action 4; DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Canon; HP; Brother.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Phú Quang KTS; Bình Minh Digital; VJshop; Giang Duy Đạt.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony Alpha 6700.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Zshop.
datledo
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Fujifilm.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Bình Minh Digital.
Uy1669
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Nikon; Canon; Pentax.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Fujifilm GFX 100 II; Leica M11-P; Canon EOS R100.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; Sony ZV-1F.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Canon; HP; Brother.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Phú Quang KTS; Giang Duy Đạt; Zshop.
vinghiep
ĐẠI BÀNG
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Sony; Hasselblad.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR; Leica M11-P; Sony Alpha 6700.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- Insta360 GO 3; DJI Osmo Pocket 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Brother.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- VJshop; Giang Duy Đạt; Dof Zone; Hoằng Quân.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Sony α7CR.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- HP.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Zshop.
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Nikon; Fujifilm; Sony.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Fujifilm GFX 100 II; Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; Insta360 GO 3.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Canon; Brother; Ricoh.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Bình Minh Digital; VJshop; Giang Duy Đạt; Zshop.
copee
TÍCH CỰC
4 tháng
1. Thương hiệu máy ảnh yêu thích nhất
- Leica; Nikon; Fujifilm; Sony; Canon; Pentax; OM System (Olympus); Panasonic; Ricoh; Hasselblad.
2. Máy ảnh Mirrorless yêu thích nhất
- Nikon Z f; Sony α7CR; Fujifilm GFX 100 II; Leica M11-P; Sony Alpha 6700; Canon EOS R100; Fujifilm X-S20.
3. POV Camera / Camera 360 độ yêu thích nhất
- GoPro HERO12; DJI Osmo Action 4; Insta360 GO 3; DJI Osmo Pocket 3; Sony ZV-1F.
4. Thương hiệu máy in yêu thích
- Epson; Canon; HP; Fuji Xerox; Brother; Ricoh; Konica Minolta.
5. Cửa hàng thiết bị ảnh yêu thích
- Khánh Long; Phú Quang KTS; Bình Minh Digital; VJshop; Giang Duy Đạt; Dof Zone; LP Shop; Hoằng Quân; Zshop; Techland; Winwin store; BHasia.

Xu hướng

Bài mới

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019