TTBC23
Từ từ...
Từ từ... Chưa nghen... Múccccccccccc... Ra đảo ở luôn...
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Từ từ...
Chưa nghen...
Múccccccccccc...
Ra đảo ở luôn...
Là mua hố đúng hông =))
Đảo Phú Quốc giờ là đất của Anh ấy thôi mà , lo gì .
@Bạch Thị Tủn Đúng đúng
Cười vui vẻ
Có đảo mà ra là tốt rồi 😆
Buyyyyyy!
And Dieeee !
Cười vô mặt
@mig29f Die đâu mà die cha. Biết chơi hông? Đi đảo đu đỉnh tập thể thoy.
@blacksun2511 ☀️ Hong
Khôn như mày :D
@mig29f Zề tập chơi đi gồi gia nhập đội lái máy bay của thị trường.
bomduc1
TÍCH CỰC
2 tháng
Trước chơi ăn lia lịa; mà càng chơi càng thấy ngu sao á; mà thôi của dành cũng được;
Cười vô mặt
@bomduc1 Vậy là đúng quy trình rồi đó.
bomduc1
TÍCH CỰC
2 tháng
@blacksun2511 ☀️ Tôi dính mấy mã rồi 😆; Phần gốc thì rút ra hết rồi; giờ đang chơi bằng tiền lãi, nên cũng ko sợ cái quy trình; ai mà all in là đi như chơi 😁