Ubuntu MATE 21.10 Impish Indri Nexus 7 2012 rev. E1565 kernel-5.15.0-rc4
LuxiTD
một thángBình luận: 10
Ubuntu MATE 21.10 Impish Indri Nexus 7 2012 rev. E1565 kernel-5.15.0-rc4
Link tải trên Gdrive:

Ubuntu MATE 21.10 Impish Indri ext4 kernel-5.15.0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ib3Xdz0oG1EiWU2MDjyr7o6LxN8xHWCt
Ubuntu MATE 21.10 Impish Indri kernel 5.15.0-rc4 - Google Drive
drive.google.com


Ubuntu 21.10 Impish Indri ext4 kernel-5.15.0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GC9I_hZl3H6LVd2IG_XYJLHrq6Bj-c6C
Ubuntu 21.10 Impish Indri asus-grouper - Google Drive
drive.google.com


default user was kim, default passwd was possible

Quảng cáodefault user was ubuntu, default passwd was ubuntu

Đã thử và thành công boot được Ubuntu 21.10 Impish Indri lên Nexus 7 2012, tạo local user/passwd theo bài viết này cho cloud-init như 1 phần bổ sung khi bị cloud-init: used fallback datasource thì module cuối trong cloud.cfg không chạy để khởi tạo user/passwd ubuntu:ubuntu
https://stackoverflow.com/questions/61591885/how-do-i-set-a-custom-password-with-cloud-init-on-ubuntu-20-04

How do I set a custom password with Cloud-init on Ubuntu 20.04?

Recently I've gotten Cloud-Init to work by mounting my config in an image. This is all fine, it works. If I break the config, it tells me. What it doesn't tell me is why I'm not allowed to log on. ...
stackoverflow.com


Đây là bản preinstalled nên không có GUI và cần có micro usb-otg keyboard để nhập lệnh

Cách kiểm tra Nexus 7 2012 là mã cũ PM269 hay E1565. Tham khao:
https://wiki.postmarketos.org/wiki/Google_Nexus_7_2012_(asus-grouper)
Google Nexus 7 2012 (asus-grouper) - postmarketOS
wiki.postmarketos.org


Variants

 • grouper rev. PM269 - without GSM (oldest)
 • grouper rev. E1565 - without GSM (modern revision)
 • tilapia rev. E1565 - with GSM

Do I have grouper or tilapia?


TWRP (adb shell) $ grep androidboot.baseband=unknown /proc/cmdline && echo grouper || echo tilapia

Which hardware revision of grouper do I have?

Quảng cáoTWRP (adb shell) $ find /sys/devices/ | grep -c max776 && echo You have E1565

TWRP (adb shell) $ find /sys/devices/ | grep -c tps6591 && echo You have PM269

Install Alpine Linux on Virtualbox:


Đặt máy về bootloader, để flash boot.img qua fastboot hoặc dùng method của postmarketOS. Kết nối Nexus 7 vào máy tính qua cáp usb chuẩn 1.0 → 2.0

$ sudo adb start-server

Quảng cáo


$ sudo adb reboot bootloader

$ sudo fastboot flash boot <boot_filename>.img

Vào TWRP for grouper 3.3.1-0 trở lên https://dl.twrp.me/grouper/

Download TWRP for grouper

Download TWRP Open Recovery for grouper
dl.twrp.me

Dùng adb shell trên PC/laptop hoặc Advance/Terminal trong twrp để umount mmcblk0p9 (làm 2 lần cho chắc ăn) [với tilapia (bản 3G) là mmcblk0p10]

1. TWRP(Advance → Terminal): $ df
2. TWRP(Advance → Terminal): $ umount /dev/block/mmcblk0p__ <- fill partition number
3. TWRP(Advance → Terminal): $ umount /dev/block/mmcblk0p__ <- fill partition number

On PC/Laptop terminal:

$ adb push <rootfs_filename>.img /dev/block/mmcblk0p__ <- fill partition number

 • grouper has likely data on /dev/block/mmcblk0p9 but make sure!
 • tilapia has likely data on /dev/block/mmcblk0p10 but make sure!

remove cloud-init, snapd, needrestart service
https://askubuntu.com/questions/1346874/failed-to-check-for-processor-microcode-upgrades-at-the-end-of-apt-get-how-ca

"Failed to check for processor microcode upgrades" at the end of apt-get. How can I fix this?

I am using Ubuntu 21.04 Server on Raspberry Pi 4 (4GB RAM) When I use apt to install a package, I get some messages at the end that I don't remember getting on my PC: Processing triggers for man-db...
askubuntu.com


# sudo apt --purge remove needrestart

grate-driver 2D/3D GPU accelerate on launchpad.net
https://launchpad.net/~grate-driver/+archive/ubuntu/ppa/+packages?field.name_filter=&field.status_filter=published&field.series_filter=impish

Packages in “grate-driver” : grate-driver : “grate-driver” team

Opensource drivers for NVIDIA Tegra from the GRATE project https://github.com/grate-driver
launchpad.net


# sudo add-apt-repository ppa:grate-driver/ppa

# sudo apt update

# sudo apt-get install alsa-ucm-conf libvdpau-tegra xserver-xorg-video-opentegra linux-firmware libd3dadapter9-mesa libegl-mesa0 libgbm1 libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglx-mesa0 libosmesa6 mesa-opencl-icd mesa-va-drivers mesa-vdpau-drivers mesa-vulkan-drivers

Install xubuntu-core

# sudo apt install xubuntu-core^

# sudo apt install bluez blueman htop neofetch iio-sensor-proxy perl x11-xserver-utils xrandr

https://gitlab.com/gullradriel/asus-grouper-nexus-7-sensor-daemon

Castagnier Mickaël / Asus Grouper Nexus 7 sensor daemon

Asus Grouper Nexus 7 sensor daemon is a tool which use iio-sensor-proxy, perl, xinput and xrandr to provide mobile like functionalities to the device while under alpine linux...
gitlab.com


Image source là Ubuntu MATE 21.10 rpi armhf
https://releases.ubuntu-mate.org/impish/armhf/ubuntu-mate-21.10-beta1-desktop-armhf+raspi.img.xz

Image source là Raspberry Pi Generic (Hard-Float) preinstalled server image:
https://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-server/daily-preinstalled/current/impish-preinstalled-server-armhf+raspi.img.xz

Ubuntu MATE guide:
https://tinhte.vn/thread/ubuntu-mate-20-04-3-lts-nexus-7-2012-rev-e1565-kernel-5-15-0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate.3198632/

Ubuntu MATE 20.04.3 LTS Nexus 7 2012 rev. E1565 kernel 5.15.0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate | Tinh tế

Vừa làm xong Ubuntu Mate cho Nexus 7 2012 mainline kernel-5.9-rc2-next-grate, kernel-5.14-rc3-next-20210729-grate và kernel-5.15.0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate theo hướng dẫn của…
tinhte.vn


Xem thêm hướng dẫn trong bài post này:
https://tinhte.vn/thread/ubuntu-21-04-1-hirsute-hippo-pre-image-cho-nexus-7-2012-wifi-rev-e1565-kernel-5-14-rc3-next-grate.3392201/

Ubuntu 21.04.1 Nexus 7 2012 rev. E1565 kernel-5.15.0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate | Tinh tế

Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo pre-image server armhf kernel 5.15.0-rc4-next-20211011-postmarketos-grate https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X7s3Qg2sX4pc5M-_FTlzON68Gptr1ro5 Ubuntu 21.
tinhte.vn


10 bình luận
Dùng kernel 5.15 thì nó nhận bluetooth 5.0 ngon lành hả bạn? Tôi chạy thử Gadura nó dùng kernel 5.14.x thì chạy bluetooth 5.0 rất ngon chứ Ubuntu Budgie dùng Kernel 5.11.38 không chịu chạy BT 5.0!

Đang dùng Ubuntu Budgie mà update lên kernel 5.14.x thì nó có chạy BT 5.0 được không? Hiện tại nó chỉ có thể chạy BT 4.0 thôi.
@LuxiTD Tôi cũng chẳng biết tiếng Anh "thoải mái Thần Kinh" là gì đó! Là "nervous comfort" đó à? Bạn tài tình quá! Tôi muốn diễn đạt trái nghĩa của sự "căng thẳng thần kinh" thì nó ra 2 chữ thoải mái!
LuxiTD
ĐẠI BÀNG
một tháng
@esata Làm ơn, không biết tiếng Việt thì viết tiếng Anh, mình có thể trả lời bác được. English please! I can read and reply
Cười vô mặt
@LuxiTD Đây là diễn đàn cho người Việt, không phải cho riêng người biết tiếng Anh. Cái tôi quan tâm lúc này là linux chứ không phải là ngôn ngữ nha. Mà chính xác hơn là tôi thích chê Linux chứ không có mê nó đâu! Từ ngày chạy WINDOWS 10 trên SSD tôi thấy chạy Ubuntu dù là Budgie không còn sướng nữa, kể cả Ubuntu cài trên SSD!
LuxiTD
ĐẠI BÀNG
một tháng
@esata Thế cái bạn muốn đã được giải đáp ở comment 2 rùi, bạn còn muốn giề nữa! Không thích Linux thì mời sang box Windows mờ comment. Ai thích dùng gì thì dùng. Thế thôi
Cười ra nước mắt
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
 • © 2021 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
 • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 • Số điện thoại: 02862713156
 • MST: 0313255119
 • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019