Vậy cũng có người mua
Vậy cũng có người mua
Vậy cũng có người mua
Sắp có tượng Biden ngồi thiền để dân TQ cầu cho Biden tĩnh tâm, đừng quậy phá để TQ nó tha hồ bành trướng từ 4-8 năm tới...
cái này ông crazy biết có mà mua vội
Haha
Cười vô mặt
thánh trump kaka