Ví đẹp đã về với người nhờ giúp đặt hộ chưa?
Ví đẹp đã về với người nhờ giúp đặt hộ chưa? Hay lại rơi vào bàn tay ai? :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Ví đẹp đã về với người nhờ giúp đặt hộ chưa?
Hay lại rơi vào bàn tay ai? 😁
Nỗi lòng này ai hiểu thấu? 😁
image.jpg
Chỉ tay chằng chịt cho thấy suy nghĩ nhiều quá mà ngang dọc hằn lên hết cả bàn tay. Lo cho tương lai, lo cho hiện tại. Hối cho quá khứ. Lo cho mình, lo cho người, lo cho đời, lo các Thế lực thù địch... Canh cánh bao nỗi lòng muộn phiền ưu tư. Đôi khi đừng quá cầu toàn, đừng quá lo xa. Nhẹ lòng mà bước, thả hồn mà đi....
Bài thơ viết vào cái ví nghe buồn rười rượi --> mạnh dạn đoán ví này không thể đựng nhiều tiền :v
Ngày rằm hoan hỷ
Thơ hay thơ hay lắm luôn 😅