VinFast được cho rằng sắp sản xuất mẫu xe CUV, nhỏ hơn Lux SA. Chưa rõ trên nền tảng chiếc xe...
VinFast được cho rằng sắp sản xuất mẫu xe CUV, nhỏ hơn Lux SA. Chưa rõ trên nền tảng chiếc xe nào, có khi lại là từ BMW X3 và vẫn sử dụng động cơ N20
VinFast được cho rằng sắp sản xuất mẫu xe CUV, nhỏ hơn Lux SA. Chưa rõ trên nền tảng chiếc xe nào, có khi lại là từ BMW X3 và vẫn sử dụng động cơ N20
Hóng VinFast ra bán tải xem sao
Chuẩn bị có nhiều dòng xe phá đảo thị trường 😁
Xe điện thì sao nhỉ?
có thông tin là xe có 2 cấu hình động cơ, cả full điện và full xăng