TTBC23
Vọng Tiên Cốc - Giang Tây - Trung Quốc
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Vọng Tiên Cốc - Giang Tây - Trung Quốc
Chào mốt du lịch dự bị 😁 đẹp quá
thiennlt
TÍCH CỰC
6 tháng
Cái đèn chiếu trên đỉnh là quán bar trên đó hỏ
@thiennlt Đèn trang trí thôi à
để nguyên kiến trúc ít thêm vài thứ hiện đại thì sẽ đẹp hơn
vochitai
ĐẠI BÀNG
6 tháng
Đẹp thật!
đẹp quá