Vượt qua NASA, đâu là công nghệ giúp Trung Quốc lập kỷ lục lần đầu tiên trên sao Hỏa?
Vượt qua NASA, đâu là công nghệ giúp Trung Quốc lập kỷ lục lần đầu tiên trên sao Hỏa?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Vượt qua NASA, đâu là công nghệ giúp Trung Quốc lập kỷ lục lần đầu tiên trên sao Hỏa?
Cười vô mặt
nhh391
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Công nghệ copy
tunglc
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@nhh391 Copy cái gì vậy? Giống toàn bộ hay sao mà kêu copy?
Công nghệ do thám.. sao chép.. ăn cắp.
tunglc
ĐẠI BÀNG
4 tháng
@Pegasus Mậu Copy cái gì vậy? Giống toàn bộ hay sao mà kêu copy?