widget weather Home Screen or Lock Screen
widget weather Home Screen or Lock Screen :grin::grin::grin::grin::grin:
widget weather Home Screen or Lock Screen 😁😁😁😁😁
Widget của mềnh 😁
image.jpg
djbuj
CAO CẤP
6 tháng
@Hoàng_Ngọc_Thành Home Screen bác để rối quá nhìn đau đầu . m chỉ như này thôi cho gọn
IMG_2370.PNG
i2Bi
CAO CẤP
6 tháng
Cho mình xin ảnh nền với bạn
djbuj
CAO CẤP
6 tháng
@NTN.PF ảnh này cài theo widget lock bác ak
Cười vui vẻ
Cái này làm sao đc vậy
djbuj
CAO CẤP
6 tháng
@P l o y d để tối mình tìm lại link hướng dẫn . cũng hơi loằng ngoằng tý
@P l o y d Đây nhé https://9to5mac.com/2018/11/30/add-weather-summary-to-iphone-lock-screen/