Windows 11 cập nhật cái gì đây?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Windows 11 cập nhật cái gì đây?
nhân sâm hàn quốc, window ăn vào cho sung
Vừa tìm hiểu thì nó là Wild Garlic (Tỏi dại). Giờ bên Tây nó đang là mùa tỏi dại nở hoa nên Bing nó thêm vào thanh search.