Xăng này ngọt lắm
Xăng này ngọt lắm
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Xăng này ngọt lắm
Méo tin. Trừ phi cho mình nếm thử mới tin 😜😜
@disme.crazy Các quan ăn uống được xăng , dầu , sắt thép, vật tư ……. uống xăng như mình thì thường thôi 😉😉😉
@NghiepTranVINA dạ, em em đã hiểu rồi, lạy quan 🙇 🙏
@disme.crazy Culi bú fame thôi mừ 🙄🙄🙄
@NghiepTranVINA bậy, phải là culi bú xăng 🙂
Xăng thơm quá
Khôn như mày :D