XIn tên con Ai này để làm việc ạ !
XIn tên con Ai này để làm việc ạ !
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
XIn tên con Ai này để làm việc ạ !
con này mà AI mọe gì , thấy mấy ông trên mạng như Thánh lồng tiếng đồ làm được cách đây mấy năm rồi , giả giọng bao công , triểu chiêu đồ giống cỡ 90% nghe ngang ngang k nhận ra nổi
Cười vô mặt
Báo nó còn nói AI có thể thành thế lực thù địt được kia mà
Cười vô mặt
không biết con người tồn tại tới năm 2050 để rồi bắt đầu lại từ đầu không nữa