[xin trợ giúp] SONY MiniDV/Máy quay video kỹ thuật số DCR-TRV17....
[xin trợ giúp] SONY MiniDV/Máy quay video kỹ thuật số DCR-TRV17. https://tinhte.vn/thread/tro-giup-xin-tu-van-the-nho-may-quay-sony-dcr-trv17.3618303/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
[xin trợ giúp] SONY MiniDV/Máy quay video kỹ thuật số DCR-TRV17. https://tinhte.vn/thread/tro-giup-xin-tu-van-the-nho-may-quay-sony-dcr-trv17.3618303/