Xong 1-1
Xong 1-1 :ok_hand_tone3:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Xong 1-1 👌🏽
Ngon
@lehuuthe1202 Hành hơi nồng
@Người Đưa Tin! haha, mà mình cũng hay ăn tôm khô, mà không ăn củ kiệu
Chỗ nhậu cháy quá
@Tên dài dằng dặc Ậy ..ha ha
Zô thôi
@NghiepTranVINA Dô luôn ..say rồi bác 😂
@Người Đưa Tin! Say thì ngủ thôi 😁
Chỗ nhậu nóng cá
Mồi bén