TTBC23
Xperia 5 III - 5G + Oled + 120hz
Xperia 5 III - 5G + Oled + 120hz
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Xperia 5 III - 5G + Oled + 120hz