Ý nghĩa mã số trên thẻ Bảo Hiểm Y Tế
Rất hay và hữu ích!/7 người
Nam Air
7 thángBình luận: 182
Ý nghĩa mã số trên thẻ Bảo Hiểm Y Tế
Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) được quy hoạch lại theo mã số kể từ tháng 9/2017 theo Công văn 3340/BHXH-ST. Dãy mã số này gồm 15 kí tự, được chia thành 4 cụm để thể hiện các thông tin của người tham gia BHYT. Mời anh em cùng tham khảo ý của của dãy mã số này:

Ô đầu tiên
Gồm 2 kí tự viết bằng chữ cái latin để thể hiện mã viết tắt của đối tượng tham gia BHYT, được quy định theo Luật BHYT sửa đổi 46/2014/QH13. Ví dụ DN là Doanh nghiệp, GD là Hộ gia đình, NN là Cơ quan nước ngoài, QN là Quân nhân, CA là Công an - cảnh sát, CB là Cựu chiến binh, HN là Hộ nghèo, HS/SV là Học sinh/Sinh viên...

Ô thứ 2
Gồm 1 chữ số từ 1 - 5, quy định mức hưởng chi trả bảo hiểm
 1. Được BHYT chi trả 100% chi phi khám chữa bệnh được quy định trong phạm vi chi trả.
 2. Được chi trả 100% chi phi khám chữa bệnh được quy định, có giới hạn tỉ lệ thanh toán các loại thuốc.
 3. Được thanh toán 95%, có giới hạn tỉ lệ thanh toán.
 4. Được thanh toán 80% chi phí
 5. Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.
Ô thứ 3
Gồm 2 chữ số từ 01 - 99, thể hiện mã tỉnh, thành phố phát hành thẻ BHYT, mã này giống với mã tỉnh thành của CCCD và bằng lái xe.

Quảng cáoÔ cuối cùng
Gồm 10 chữ số, đây là mã số định danh của các cá nhân tham gia BHXH Việt Nam và được cấp 1 lần, không thay đổi. Nếu anh em có tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì dãy số đó chính là 10 số cuối trong thẻ BHYT luôn.

44 mã đối tượng tham gia BHYT gồm có:

Nhóm do NLĐ và người sử dụng LĐ đóng:
 • DN: NLĐ làm việc trong các DN thành lập, hoạt động theo Luật DN, Luật Đầu tư.
 • HX: NLĐ làm việc trong các HTX, liên hiệp HTX thành lập và hoạt động theo Luật HTX.
 • CH: NLĐ làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác.
 • NN: NLĐ làm việc trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên tham gia có quy định khác.
 • TK: NLĐ làm việc trong các tổ chức khác có SDLĐ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • HC: CBCCVC theo quy định của pháp luật về CBCCVC.
 • XK: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về CBCC.
Nhóm do tổ chức BHXH đóng
 • HT: Người hưởng lương hưu, trợ cấp MSLĐ hằng tháng.
 • TB: Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị TNLĐ-BNN.
 • NO: NLĐ nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • CT: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.
 • XB: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng.
 • TN: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về BH thất nghiệp.
 • CS: Công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.
Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
 • QN: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ QĐND Việt Nam đang tại ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ NSNN theo chế độ, chính sách như đối với học viên quân đội.
 • CA: Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác trong lực lượng CAND, học viên CAND hưởng sinh hoạt phí từ NSNN.
 • CY: Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại các tổ chức cơ yếu thuộc các bộ, ngành, địa phương.
 • XN: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ NSNN.
 • MS: Người đã thôi hưởng trợ cấp MSLĐ đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ NSNN.
 • CC: Người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • CK: Người có công với cách mạng theo quy định pháp luật về người có công với cách mạng, trừ các đối tượng được cấp mã CC.
 • CB: Cựu chiến binh theo quy định pháp luật về cựu chiến binh.
 • KC: Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trừ các đối tượng được cấp mã CC, CK và CB.
 • HD: Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đương nhiệm.
 • TE: Trẻ em dưới 6 tuổi, kể cả trẻ đủ 72 tháng tuổi mà trong năm đó chưa đến kỳ nhập học.
 • BT: Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật.
 • HN: Người thuộc hộ gia đình nghèo.
 • DT: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
 • DK: Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn.
 • XD: Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.
 • TS: Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.
 • TC: Thân nhân của người có công với cách mạng, bao gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ từ trên 6 tuổi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, trừ các đối tượng được cấp mã TS.
 • TQ: Thân nhân của đối tượng được cấp mã QN.
 • TV: Thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội không có chế độ BHYT.
 • TA: Thân nhân của đối tượng được cấp mã CA.
 • TY: Thân nhân của đối tượng được cấp mã CY.
 • HG: Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.
 • LS: Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
 • PV: Người phục vụ người có công với cách mạng, bao gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình; người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên ở gia đình; người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình.

Nhóm được NSNN hỗ trợ mức đóng
 • CN: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.
 • HS: Học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 • SV: Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 • GB: Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật.

Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình
 • GD: Người tham gia BHYT theo hộ gia đình
Rất hay và hữu ích!/7 người
wire_EDM
TÍCH CỰC
7 tháng
Hiểu thêm 1 mớ
Thẻ bhyt là cái thẻ ko muốn giữ nhất trong ví. Ko đi ép là nhàu nát thôi rồi.
Im lặng đi
@Jaywalk Nhà mình có máy ép và mình có nhập hàng giấy plastic để ép sách vở, giấy tờ mà bạn.
@nonut Tớ lâu lâu đi khám răng, lấy vôi này nọ, rồi phẩu thuật răng khôn, trám răng sâu .... đều dùng bảo hiểm được mà, (trừ lấy vôi là 200k ko giảm đồng nào kaka, còn lại giảm 100% hoặc 80%)
Năm 2017, cũng nghi ngờ vụ bảo hiểm lắm, cuối cùng mạnh dạng thử 1 lần, vô bệnh viện Bình Thạnh ấy, service rất oki, bác sỹ ân cần, y tá xinh xắn cute .... từ đó có thiện cảm, mỗi khi bệnh là vác sổ khám bệnh kèm BHYT vô khám thôi, vì là bệnh viện Quận nên khá vắng, tuy nhiên cơ sở vât chất rất oki 😁, chắc do tớ dễ tính :p . Tới năm nay, tuy có thể đki khám BHYT ở bv tuyến đầu, nhưng tớ vẫn chọn bv Quận, vì ko thích mấy chỗ đông người hehe, chỗ vắng mới có thời gian tâm sự với bác sỹ đc
@Edward Đỗ Từ năm ngoái không còn kiểu đổi thẻ mới mà quản lý thẻ theo hình thức điện tử nên 1 tấm thẻ sẽ dùng nhiều năm nên nếu không đem ép là rất dễ hỏng
@hjhdahjdo Mấy năm nay mình bệnh cũng nhiều mà đi khám bv quận Bình Thạnh cũng thấy ok lắm nè.
Hun cái nè
althonx5
TÍCH CỰC
7 tháng
Thằng bhyt tào lao, bố láo bố toét.
Nó nói rằng bà con mua 5 năm liên tục thì được free 100%, tới khi bà con mua đủ 5 năm liên tục nó đẻ ra quy định mới: là sau khi được chứng nhận đủ 5 năm liên tục, thì năm đó phải bệnh đủ tiền = 6 lần lương cơ sở (trị giá hiện tại khoảng 9-10 triệu) thì nó mới cấp cho cái tờ giấy để free 100%. Mà cái tờ này chỉ có hiệu lực trong vòng 1 năm đó thôi, tức là cấp ở tháng nào thì chỉ có hiệu lực tới tháng 12 năm đó. Năm sau muốn cấp nữa thì phải bệnh đủ sản lượng = 6 lần lương cơ sở của năm đó (tức là trị giá càng ngày càng tăng vì lương cơ sở tăng theo năm)
LƯU MANH !
giay chung nhan khong dong chi tra.jpg
althonx5
TÍCH CỰC
7 tháng
@chú mèo ông nội đọc comment có hiểu tình tiết không ông ?
@Socola H2O Khi kê thuốc bên ngoài danh mục BH người ta luôn nói cho bạn biết mà. Bạn OK thì phải trả tiền thôi.
Nếu không OK bác sĩ sẽ kê thuốc khác nằm trong danh mục.
Nếu bạn muốn mua BH cả phương pháp chữa bệnh theo ý muốn của bạn thì chắc chắn BHYT không đáp ứng được rồi.
mobitv
ĐẠI BÀNG
7 tháng
@althonx5 Đúng ra phải tự động, chứ giờ mà đóng bhyt tự nguyện giữa năm là phải xin 2 lần, lần đầu mất hơn mấy tuần, lỡ mà bệnh nữa thì phải xin hoàn trả 2 lần.... lên cái bhxh thì đông quá giải quyết không kịp ...
Saigonam
TÍCH CỰC
7 tháng
Có lần đưa người nhà đi khám bhyt, trên thẻ vẫn còn hạn nhưng trên hệ thống báo hết hạn nên bv không nhận. Đây là lỗi của bh nhưng thay vì báo cập nhật lại thì bắt bệnh nhân đến tận nơi mới cập nhật.
SilverA
TÍCH CỰC
7 tháng
@Saigonam Vì bệnh viện không liên quan gì đến BHXH. Giống như bác đi quẹt thẻ ATM, cửa hàng báo lỗi thì bạn phải đến ngân hàng xử lý chứ sao nhà hàng bắt ngân hàng làm thủ tục được. Mà BHXH, Ngân hàng làm cập nhật thì cũng phải yêu cầu chủ thẻ đến.
Trách thì trách BHXH thôi chứ bệnh viện họ cũng ko sai.
Saigonam
TÍCH CỰC
7 tháng
@SilverA Mình đâu nói lỗi của bv. Cửa nộp sổ bh là người của bhyt đó bạn (bv da liễu tp)
@SilverA Nó ăn chia bhyt mà ko lq là sao ta ...
@Saigonam Bv huyện mình cửa thanh toán là người của bhyt
Mình có 2 thẻ - 1 thẻ gia đình và 1 thẻ cty. Giờ đọc bài này mới để ý
@gnuhuuh Đi gộp mã số bhxh và làm đơn đề nghị hoàn tiền lại bhyt hộ gia đình đi bạn.
Bên nào lại để bạn tham gia như thế có chết tôi không 😅
@Quyền Quý Thì...lỡ rồi kệ
@gnuhuuh Sau này nó là bệnh án điện tử bạn ơi, không phải mua sổ khám bệnh nữa.
Nếu để 2 mã số bhxh ai biết đâu tiền sử bệnh án của bạn nó như nào để làm phác đồ điều trị 😅
@Quyền Quý hết hạn thẻ gia đình thì mình chỉ giữ lại thẻ cty thôi bạn
mấy năm nay cũng không đi khám bệnh 😁
năm nào cũng mua 😃
Jaywalk
TÍCH CỰC
7 tháng
@choigiky nhưng khi đi khám chữa mình toàn tự bỏ tiền khám nhanh vì cũng ko có thời gian !
@choigiky Nó là tấm thẻ phòng tránh ngoài ý muốn thôi chứ ai mong bệnh để xài đâu.
@Jaywalk Cái thẻ này chỉ có tác dụng khi nằm viện chứ đi khám thì bác sĩ khám qua quýt rồi cho thuốc, dặn dò qua loa
Có ai gia hạn được cả hộ gia đình trên cổng dịch vụ công QG chưa. Trước tui làm gia hạn chỉ được từng người riêng lẻ nên không được giảm trừ cho người thứ 2 trở đi
@anxongjong DVCQG mới được đưa vào sử dụng, chưa hoàn thiện được đâu bác 😁
@anxongjong Đang hoàn thiện nha bác trên hệ thống quốc gia mới chạy nên nhiều cái còn sót lắm.
nhiều ý nghĩa quá ko biết nhớ nổi không? 😁 quá nhiều loại giấy tờ, hóng thống nhất thành 1
@mobileman Thanks bác đã nhắc.
@mobileman Cảm ơn bạn. Nhờ bạn mình mới biết đến app này. Hy vọng nó ko ngu học.
C7D9DC32-473E-49FD-B5D9-85119567AE36.jpeg
@mobileman có cái app tra cứu vậy mà chả thấy ai giới thiệu, thank bác nhé
Hun cái nè
ThanhBup
ĐẠI BÀNG
7 tháng
Phải chi thẻ này tích hợp chung với thẻ CCCD thì thật là tiện lợi
Lưu lại để dành!
BHYT ở VN có 1 điều dở là không do bộ y tế quản lý mà do BHXH nên đẻ ra rất nhiều quy định lý do củ chuối để không phải thanh toán viện phí cho người mua, tiền kết dư thì mang gửi ngân hàng. Nhiều người bệnh vào viện vẫn nghĩ BHYT với bệnh viện là một, nên khi trục trặc gì với BHYT chả biết chửi ai cứ nhè nhân viên y tế ra chửi 😔
@chú mèo Không não? Vâng bạn đéo biết gì thì nên nói chuyện tử tế, chẳng nhẽ tôi lại chửi nhau với thằng vô học như bạn? Bạn ko làm trong ngành y làm sao biết được những quy định vô lý BHYT đẻ ra để hành nhân viên y tế và bệnh nhân? Quản lý quỹ mà ko có chuyên môn về 1 ngành đặc thù như y tế nên chỗ thò chỗ thụt. Giao bộ y tế quản lý, đương nhiên vẫn duy trì nguyên tắc và quy định đặc thù như bạn nói để không vỡ quỹ, thì có phải hợp lý hơn không?
@starfall519 Ha ha có học mà nc ngu xi đần độn quá nên ở đây cần! Ha ha
@chú mèo Đứng trong cái giếng của mình rồi nghĩ bầu trời của thằng khác cũng như vậy, ra cái vẻ hiểu chuyện nhưng hoá ra cũng chỉ có cái giọng bố đời của mấy thằng anh hùng bàn phím phun ra toàn cứt. Lượn mẹ đi cho nước nó trong.
@starfall519 1 diễn đàn yêu công nghệ sao lại chứa chấp thằng ngu xi đần độn, miệng mồm môi mép thúi vậy nhĩ!, dân md thì biến đi, miễn tiếp nhé! có tri thức mà nói như không.
Tích hợp luon vào số CMND thì ngon.
Chia sẻ thêm cho các bác hình ảnh dễ trực quan hơn.
image.jpg
image.jpg
image.jpg
Bhyt một năm chắc dzư cũng vài ngàn tỷ chứ chẳng chơi ...
nonut
CAO CẤP
7 tháng
@Bão Sài Gòn Thực tế là dư nhưng vẫn báo vỡ quỹ do tham nhũng và quản lý yếu kém.
Jaywalk
TÍCH CỰC
7 tháng
@Bão Sài Gòn 1 dạng kênh thu tô thuế của dân ! trách nhiệm thì như mua đứt bán đoạn !
@Bão Sài Gòn Vậy nói người nhà bạn đừng mua bhyt tự nguyện đi, đợ giản mà
@Jaywalk Hiểu tự nguyện ko mà thu tô vậy?
@Jaywalk uh nói cho đã cái miệng đi, đến khi bản thân hoặc người thân bệnh nặng, chi phí trị bệnh cao ngất trời, lúc đó chạy đi đâu!...tất nhiên đi mua thẻ bhyt cho nó đỡ tốn viện phí!. Lúc đó thì sám hối đi nhé!
Nó như quỹ bình ổn giá xăng ấy mà, tiền nộp vào thì nhiều và chi đi đâu thì không ai biết. Suốt ngày nói chia sẻ cộng đồng, nộp ít góp lại cho người bị nạn nặng.
Nhưng những người nộp phí hàng năm ấy coi như tiền bố thí thôi, và họ nhìn những người bệnh nặng thấy họ trầy cmn trật mới xin nổi, thỏa mãn đủ các điều kiện của bảo hiểm y yế.
Nói trắng ra đóng tiền bảo hiểm là làm phúc nhưng lại khiến người bị bệnh nặng chịu khổ hơn. Tốn tiền mà vẫn hại người cần giúp đỡ.
@Pentanol Khổ là khổ như thế nào bạn?
@thinhnguyen1004 Là những người đi khám bệnh nặng, tốn nhiều tiền ấy khi đến bệnh viện mà chìa cái thẻ bảo hiểm ra là y như rằng bọn nhân viên y tế thay đổi thái độ ngay, phục vụ cho có lệ thôi, chưa tính bị hành đủ cmn kiểu các giấy tờ, điều kiện, thủ tục... để được xét duyệt bhyt. Bọn này chỉ ưa người khám không bảo hiểm, chi tiền tươi, chi phong bì... thôi còn bệnh nhân có thẻ bảo hiểm nó xem chả ra cái gì hết.
Họ đã bện nặng, ít tiền lại còn bị hành các kiểu như thế có phải là khổ không ?
Và bạn đang đóng tiền mua bảo hiểm nhằm giúp đỡ người khác nhưng thật ra là đang làm khổ họ đấy.
@Pentanol Vậy bạn có thể nói họ ko mua bhyt tự nguyện nữa, đơn giản mà. Khi bạn làm thủ tục nhập viện phải xuất trình đủ giấy tờ. Còn khi có bhyt họ yêu cầu phải có giấy chuyển tuyến (do khác nơi đăng ký khám chữa bệnh). Cái gì cũng có quy trình để quản lý hết nha bạn
@Pentanol pa láp pa xàm là giỏi.
thangbem
TÍCH CỰC
7 tháng
Giờ cái gì cũng đăng được, tạp nham quá.
daibt
ĐẠI BÀNG
7 tháng
Đã từng nghe qua, thanks ad


Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store

Đang theo dõi
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
 • © 2021 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
 • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 • Số điện thoại: 02862713156
 • MST: 0313255119
 • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019