3uTools Jailbreaks iOS 4.0-5.1.1 Untethered Tutorial

Thảo luận trong '[iOS] Hỏi đáp - CSKN' bắt đầu bởi 3uTools, 19/1/17. Trả lời: 1, Xem: 1534.

 1. 3uTools

  Tham gia:
  1/12/16
  Được thích:
  102
  Best Answers:
  0
  3uTools
  ĐẠI BÀNG
  Warm prompt:

  * Please use 3uTools to backup your important data before jailbreak.
  * Put your iPhone into DFU Mode.

  Step 1: Please make sure that you have downloaded and installed the latest 3uTools on PC. Connect iPhone to 3uTools using the USB cable.

  Step 2: After connecting iPhone to 3uTools, please click Flash & JB -> jailbreak -> iOS4x/5.x jailbreak.

  Step 3:
  Please put your iPhone into DFU Mode as 3uTools required. And then the jailbreaking process will start automatically.

  Step 4: 3uTools will download some necessary files from 3uTools server during the jailbreaking process. After downloading, it will continue to jailbreak your iPhone.


  Step 5: As shown below, you may get a reminder from 3uTools that "jailbreak is completed". But you can see that the jailbreaking process is still in process on your iPhone, please wait until it is finished.  nhắc ấm:


  * Vui lòng sử dụng 3uTools để sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn trước khi jailbreak.
  * Đặt iPhone của bạn vào chế độ DFU.

  Bước 1: Hãy chắc chắn rằng bạn đã tải về và cài đặt các 3uTools mới nhất trên máy tính. Kết nối iPhone với 3uTools bằng cách sử dụng cáp USB.

  Bước 2: Sau khi kết nối iPhone với 3uTools, xin vui lòng bấm vào Flash & JB -> jailbreak -> iOS4x / 5.x jailbreak.

  Bước 3: Hãy đưa iPhone vào DFU Mode như 3uTools yêu cầu. Và sau đó quá trình jailbreaking sẽ tự khởi động.

  Bước 4: 3uTools sẽ download một số file cần thiết từ 3uTools máy chủ trong quá trình jailbreak. Sau khi tải về, nó sẽ tiếp tục để jailbreak iPhone của bạn.


  Bước 5: Như hình dưới đây, bạn có thể nhận được một lời nhắc nhở từ 3uTools rằng "jailbreak đã hoàn tất". Nhưng bạn có thể thấy rằng quá trình jailbreak vẫn đang trong quá trình trên iPhone của bạn, xin vui lòng chờ đợi cho đến khi nó kết thúc.
   
 2. 3uTools

  Tham gia:
  1/12/16
  Được thích:
  102
  Best Answers:
  0
Đang tải...