Cách vào facebook bằng file host mới nhất

Thảo luận trong '[Win] Hỏi đáp - CSKN' bắt đầu bởi hoanglanpts, 18/7/12. Trả lời: 4, Xem: 4103.

Chia sẻ

 1. hoanglanpts

  hoanglanpts Thành viên

  Tham gia:
  17/7/12
  Được thích:
  8
  1. Giới thiệu cach vao facebook bằng file Host  Mạng xã hội Facebook quá nổi tiếng với rất nhiều người dùng Internet trên toàn thế giới, giới trẻ Việt Nam cũng không ngoài xu thế đó. Tuy nhiên Facebook ở Việt Nam đã bị chặn bởi các nhà cung cấp Internet vì các lý do tế nhị. Facebook là một mạng xã hội có rất nhiều thành phần sử dụng trên toàn thế giới, nên khi dùng Facebook chúng ta phải biết lựa chọn thông tin, lọc nội dung thông tin, không để thông qua Facebook mà làm ảnh hưởng đến uy tín, chính trị của Đảng, trái với pháp luật Việt Nam.


  cach vao facebook bang file host  Bài viết dưới đây hướng dẫn một cach vao facebook , đơn giản nhất thông qua sử dụng file host của hệ điều hành Windows, tránh trường hợp chúng ta tải về các phần mềm trên mạng cài vào máy, nguy cơ máy tính của bạn nhiễm virust là rất cao.  2. Hướng dẫn cach vao facebook bằng file Host


  - Mở My Computer, vào thư mục: C:\Windows\System32\drivers\etc. Dùng chương trình Notepad có sẵn trong máy mở file hosts bằng cách nhấp phải chuột vào file hosts > Open with… > Notepad.


  cach vao facebook bang đổi file host


  - Thêm một trong những dãy IP sau vào cuối file hosts:


  doi file host vao facebook

  Cach vao facebook bang file host


  Chú ý : Sau khi sửa file hosts thì vào Start > Run > gõ ipconfig /flushdns -> Enter để xóa cache DNS của Windows.
  File hosts


  2.1 Cách vào facebook bằng file Host Mạng FPT


  31.13.79.7 http://www.facebook.com

  facebook.com

  Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật.
  facebook.com

  31.13.79.7 facebook.com
  31.13.79.7 http://www.login.facebook.com
  31.13.79.7 login.facebook.com
  31.13.79.7 apps.facebook.com
  31.13.79.7 upload.facebook.com
  31.13.79.7 graph.facebook.com
  31.13.79.7 register.facebook.com
  31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
  31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
  31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
  31.13.79.7 developers.facebook.com
  31.13.79.7 error.facebook.com
  31.13.79.7 channel.facebook.com
  31.13.79.7 upload.facebook.com
  31.13.79.7 register.facebook.com
  31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
  31.13.79.7 pixel.facebook.com
  31.13.79.7 upload.facebook.com
  31.13.79.7 register.facebook.com
  31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
  31.13.79.7 pixel.facebook.com

  hoặc
  31.13.79.4 http://www.facebook.com

  facebook.com

  Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật.
  facebook.com

  31.13.79.4 facebook.com
  31.13.79.4 apps.facebook.com
  31.13.79.4 chat.facebook.com
  31.13.79.4 upload.facebook.com
  31.13.79.4 vupload.facebook.com
  31.13.79.4 secure.facebook.com

  2.2 Cách vào facebook bằng file Host mạng VNPT


  69.63.190.22 facebook.com
  66.220.151.20 ns3.facebook.com
  69.171.245.32 ns4.facebook.com
  66.220.145.65 ns5.facebook.com
  69.63.190.14 http://www.facebook.com

  facebook.com

  Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật.
  facebook.com

  66.220.146.21 login.facebook.com
  66.220.147.52 register.facebook.com
  69.63.190.28 apps.facebook.com
  66.220.149.70 upload.facebook.com
  69.171.229.27 api.facebook.com
  66.220.153.15 connect.facebook.com
  82.96.58.46 profile.ak.fbcdn.net
  69.171.227.26 chat.facebook.com
  66.220.151.31 vupload.facebook.com
  69.63.190.22 secure.facebook.com

  hoặc
  66.220.146.72 upload.facebook.com
  66.220.146.72 http://www.facebook.com

  facebook.com

  Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật.
  facebook.com

  66.220.146.72 facebook.com
  66.220.146.72 chat.facebook.com
  66.220.146.72 apps.facebook.com
  66.220.146.72 vupload.facebook.com
  66.220.146.72 secure.facebook.com


  2.3 Cách vào facebook bằng file Host mạng Viettel


  125.252.224.88 facebook.com
  125.252.224.88 http://www.facebook.com

  facebook.com

  Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật.
  facebook.com

  69.63.181.12 apps.facebook.com
  153.16.15.71 facebook.com
  153.16.15.71 http://www.facebook.com

  facebook.com

  Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật.
  facebook.com

  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  153.16.15.71 register.facebook.com
  153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
  153.16.15.71 pixel.facebook.com
  66.220.153.11 apps.facebook.com
  66.220.153.11 facebook.com
  66.220.153.11 http://www.facebook.com

  facebook.com

  Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật.
  facebook.com

  66.220.153.11 login.facebook.com

  hoặc
  31.13.79.6 http://www.facebook.com

  facebook.com

  Tạo một tài khoản để đăng nhập Facebook. Kết nối với bạn bè, gia đình và những người mà bạn biết. Chia sẻ ảnh và video, gửi tin nhắn và nhận cập nhật.
  facebook.com

  31.13.79.6 facebook.com
  31.13.79.6 apps.facebook.com
  31.13.79.6 chat.facebook.com
  31.13.79.6 upload.facebook.com
  31.13.79.6 vupload.facebook.com
  31.13.79.6 secure.facebook.com

  2.4 Cách vào facebook bằng file Host khác


  Dãy 1
  69.171.224.20 155.channel.facebook.com
  69.171.224.20 facebook.com
  69.171.224.20 www.facebook.com
  69.171.224.20 apps.facebook.com
  69.171.224.20 www.apps.facebook.com
  69.171.224.20 login.facebook.com
  69.171.224.20 touch.facebook.com
  69.171.224.20 m.facebook.com
  69.171.224.20 register.facebook.com
  69.171.224.20 graph.facebook.com
  69.171.224.20 static.ak.connect.facebook.com
  69.171.224.20 developers.facebook.com
  69.171.224.20 error.facebook.com
  69.171.224.20 upload.facebook.com
  69.171.224.20 pixel.facebook.com
  69.171.224.20 0.facebook.com
  69.171.224.20 blog.facebook.com
  69.171.224.20 1.152.channel.facebook.com
  69.171.224.20 channel.facebook.com
  69.171.224.20 0.152.channel.facebook.com
  69.171.224.20 connect.facebook.com
  69.171.224.20 0.50.chanel.facebook.com
  69.171.224.20 error.152.channel.facebook.com
  69.171.224.20 bigzipfiles.facebook.com
  69.171.224.20 api.facebook.com
  69.171.224.20 api-read.facebook.com
  69.171.224.20 chat.facebook.com
  69.171.224.20 touch.facebook.com


  Dãy 2
  153.16.15.71 facebook.com
  125.252.224.88 www.facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  153.16.15.71 graph.facebook.com
  153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
  153.16.15.71 developers.facebook.com
  153.16.15.71 error.facebook.com
  127.0.0.1 activate.adobe.com

  cach cai win 7
  Dãy 3
  60.254.175.42 facebook.com
  60.254.175.42 www.facebook.com
  60.254.175.42 register.facebook.com
  60.254.175.42 www.logins.facebook.com
  60.254.175.42 blog.facebook.com
  60.254.175.42 logins.facebook.com
  60.254.175.42 login.facebook.com
  60.254.175.42 apps.facebook.com
  153.16.15.71 upload.facebook.com
  60.254.175.42 graph.facebook.com
  60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
  60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 error.facebook.com
  60.254.175.42 developers.facebook.com
  60.254.175.42 pixel.facebook.com
  60.254.175.42 api.facebook.com
  60.254.175.42 chanel.facebook.com
  60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
  60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
  60.254.175.42 chat.facebook.com
  60.254.175.42 vupload.facebook.com
  60.254.175.42 secure.facebook.com
  60.254.175.42 connect.facebook.com
  60.254.175.42 channel.facebook.com


  Dãy 4
  96.17.180.162 www.facebook.com
  96.17.180.162 www.login.facebook.com
  96.17.180.162 facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 graph.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
  96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
  96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
  96.17.180.162 developers.facebook.com
  96.17.180.162 error.facebook.com


  Dãy 5
  96.17.180.162 www.facebook.com
  96.17.180.162 www.login.facebook.com
  96.17.180.162 facebook.com
  153.16.15.71 apps.facebook.com
  153.16.15.71 login.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 graph.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com
  96.17.180.162 vi-vn.facebook.com
  96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com
  96.17.180.162 developers.facebook.com
  96.17.180.162 error.facebook.com
  96.17.180.162 channel.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
  96.17.180.162 pixel.facebook.com
  96.17.180.162 upload.facebook.com
  96.17.180.162 register.facebook.com
  96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com
  96.17.180.162 pixel.facebook.com
  0.0.0.0 www.internetdownloadmanager.com
  207.44.199.159 registeridm.com
  207.44.199.16 registeridm.com
  Lưu ý:
  - Phụ thuộc vào mạng đang sử dụng (VNPT, Viettel, FPT...), mỗi mạng khác nhau cần file HOST khác nhau mới có thể truy cập được Facebook.
  - Việc thêm những thông số vào trong file host như nêu trên có thể bị các phần mềm diệt virus (như KIS, MSE... tự động xoá, dẫn đến không vào được facebook, do đó cần phải kiểm tra lại  ngoai tinh || vo ngoai tinh
   

  Chia sẻ

 2. alka

  alka Dự bị

  Tham gia:
  17/4/13
  Được thích:
  0
  like
   
 3. hoanglanpts

  hoanglanpts Thành viên

  Tham gia:
  17/7/12
  Được thích:
  8
  Hôm nay facebook lại bắt đầu bị chặn, cập nhập cách vào facebook mới nhất mọi người thử n
  hé.
   
 4. silverdracula

  silverdracula Thành viên

  Tham gia:
  10/11/12
  Được thích:
  4
  ========================================

  Đã tắt phần mềm diệt virus KIS trước khi thực hiện, đã vào Start > Run > gõ ipconfig /flushdns -> Enter để xóa cache DNS của Windows sau khi sửa file hosts...

  Nhưng kết quả chỉ nhận được cái này (!?)....

  [​IMG]
   
 5. tiepthisanphamonline

  tiepthisanphamonline Thành viên

  Tham gia:
  27/8/13
  Được thích:
  15
  Nếu bạn nào vẫn chưa vào được facebook thì xem video hướng dẫn bên dưới rất cụ thể và chi tiết  Bạn nào dùng hệ điều hành Mac OS X thì xem hướng dẫn tại đây

   

Chia sẻ

Đang tải...