Chữ Việt Nhanh: Cách ghi mới chữ Việt

Thảo luận trong 'Chữ Việt Nhanh' bắt đầu bởi Chữ Việt Nhanh, 13/3/18. Trả lời: 28, Xem: 87937.

Chia sẻ

 1. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  58
  Best Answers:
  0
  Chữ Việt Nhanh
  ĐẠI BÀNG
  #1 Chữ Việt Nhanh, 13/3/18
  Sửa lần cuối: 7/11/18
  Chữ Việt Nhanh: Cách ghi mới chữ Việt

  Trần Tư Bình

  A. GIỚI THIỆU

  Chữ Quốc ngữ ban đầu được sáng tạo vội vã bởi các giáo sĩ Tây Phương xuất thân từ nhiều nước khác nhau như Bồ Đào Nha, Pháp, Ý, v.v..., hầu dễ dàng hơn cho việc truyền đạo. Chữ Quốc ngữ lúc ban đầu ấy khá khác xa với chữ Việt bây giờ. Quá trình xây dựng chữ Quốc ngữ trải qua rất nhiều năm, với sự góp sức của nhiều người, trong đó có người Việt Nam.

  Đến thế kỷ 17, diện mạo chữ Quốc ngữ tạm ổn định với sự ra đời cuốn Từ điển Việt - Bồ Đào Nha – Latin (Dictionarium Annamaticum Lusitinum et Latinum) của giáo sĩ Alexandre de Rhodes, người gốc Pháp. Và qua thế kỷ 18, 19, chữ Quốc ngữ tiếp tục được cải tiến đôi chút và có hình thức như ngày nay.

  Dù được ổn định nhưng chữ Quốc ngữ hiện dùng vẫn còn nhiều chỗ dư thừa, chưa hợp lý. Và từ hơn trăm năm nay, vẫn tiếp tục có nhiều bài nghiên cứu hoặc hội nghị bàn về việc cải tiến chữ quốc ngữ để tìm ra cách ghi hoàn hảo hơn cho chữ Việt.

  Bài này giới thiệu một cách ghi mới cho toàn bộ chữ Việt, chứ không chỉ cho một số từ thường dùng.
  Cách ghi mới được đặt tên là Chữ Việt Nhanh vì đây là cách ghi rất gọn cho chữ Việt.
  Chúng hữu ích cho việc:

  • Có thể thay thế cho chữ Quốc ngữ, hoặc góp một số đề nghị cho việc cải tiến chữ Quốc ngữ, nếu việc cải tiến là cần thiết.
  • Khi cần ghi chép nhanh cá nhân, hoặc viết tin nhắn nhanh trên mạng, điện thoại di động, v.v…
  • Cài đặt vào trang “Gõ Tắt” ở các bộ gõ chữ Việt để khi gõ chữ ghi gọn mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn. Hiện đã được tích hợp trong bộ gõ WinVNKey. Kết quả, tiết kiệm gần 40% thời gian gõ. Xin xem hướng dẫn ở http://chuvietnhanh.sourceforge.net/GoNhanhChuVietCachTubinhtranVoiWinvnkey.htm .

  B. QUI ƯỚC GHI MỚI

  Có tất cả 34 qui ước ghi mới. Trong đó, 16 qui ước đầu tiên là chúng tôi chọn lọc từ ý kiến của nhiều người khác đã nêu ra khi bàn về vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, hoặc từ cách mà nhiều người thường tự dùng để ghi chép chữ Việt cho nhanh. Và 18 qui ước sau chót là do chúng tôi nghĩ ra.

  Xin đọc 34 qui ước theo thứ tự từ trên xuống dưới vì chúng có quan hệ móc xích.
  Hiểu được qui ước phía trên thì mới hiểu được các qui ước và ví dụ phía dưới.

  B1. Bỏ bớt dấu sắc ở mọi từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch (1 qui ước):

  Mọi từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch (ví dụ: ưc, up, ot, ach ….) thì chỉ mang dấu sắc hoặc dấu nặng.
  Khi đọc lên các từ này lúc chưa có dấu, nghe giống như có dấu sắc, ví dụ: ưc-ức, up-úp, ot-ót, ach–ách ….

  Do đó, qui ước đầu tiên là:

  Bỏ bớt dấu sắc ở mọi từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch.
  Vd: bực tưc = bực tức, nup = núp, trot lọt = trót lọt.

  B2. Y và Uy (3 qui ước):

  I thay Y
  Vd: i tá = y tá, lí trí = lý trí.

  • Ngoại trừ: Vần AY, ÂY vẫn là AY, ÂY
  Vd: mây bay = mây bay.

  Y thay UY
  Vd: thý = thúy, byt = buýt, = ủy.

  B3. Phụ âm đầu chữ (9 qui ước):

  F thay PH
  Vd: fải = phải.

  C thay K
  Vd: cín = kín, cể = kể, cẻ = kẻ.

  K thay KH
  Vd: ki kó kăn = khi khó khăn.

  Z thay D
  Vd: = dì, zo zự = do dự.

  D thay Đ
  Vd: di dâu dó = đi đâu đó.

  J thay GI
  Vd: já jì = giá gì, jữ jìn = giữ gìn, zù jì = dù gì.

  G thay GH
  Vd: = ghì, gế = ghế, ge = ghe.

  W thay NG, NGH
  Vd: wa = nga, = nghĩ, wề = nghề, we = nghe.

  Q thay QU
  Vd: qay = quay, qân = quân, qôc = quốc, qy = quy, qi = qui.

  B4. Phụ âm cuối chữ (3 qui ước):

  G thay NG
  Vd: xoog = xoong, trôg mog = trông mong.

  H thay NH
  Vd: hoàh = hoành, huêh = huênh, qah = quanh.

  K thay CH
  Vd: hoạk = hoạch, wuệk = nguệch, tak bạk = tách bạch.

  B5. Vần “Nguyên âm ghép + chữ cái cuối” (18 qui ước):

  Đây là mục cuối cùng nhưng quan trọng vì nó trình bày cách ghi rất gọn và có hệ thống cho 52 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái cuối”, vốn có 3 hoặc 4 chữ cái, xuống còn chỉ 2 chữ cái. Xin đọc phần này chậm rãi. Nếu đọc lướt thì sẽ khó nắm vững cách ghi rất gọn và có hệ thống.

  Tiếng Việt hiện có tất cả 57 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái cuối”.
  Trong đó, 5 vần: oong, oanh, uênh, oach, uêch đã được ghi là: oog, oah, uêh, oak, uêk như vừa trình bày ở trên (xem ví dụ mục “B4. Phụ âm cuối chữ”).

  Còn lại 52 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái cuối” sau đây:
  - iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu (7 vần)
  - yêt, yên, yêm, yêng, yêu (5)
  - uyêt, uyên (2)
  - uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi (6)
  - ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu (8)
  - uơt, uơn (2)
  - uât, uân, uâng, uây (4)
  - oăt, oăc, oăn, oăm, oăng (5)
  - oet, oen, oem, oeo (4)
  - oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao (9)

  52 vần này là sự kết hợp giữa: Các nguyên âm ghép và Các chữ cái cuối.
  - Các nguyên âm ghép là: IÊ hay YÊ, UYÊ, UÔ, ƯƠ, UƠ, UÂ, OĂ, OE, OA.
  - Các chữ cái cuối là: T, P, C, N, M, NG, I hay Y, O hay U.

  52 vần nầy được ghi còn 2 chữ cái, bằng cách:
  - Thay nguyên âm ghép bằng 1 nguyên âm đơn.
  - Đồng thời, thay chữ cái cuối bằng 1 chữ cái khác.

  Thay nguyên âm ghép bằng 1 nguyên âm đơn. Có 9 qui ước và 1 ngoại lệ:
  I thay IÊ hay YÊ
  Y thay UYÊ
  U thay UÔ
  Ư thay ƯƠ
  Ơ thay UƠ
  Â thay UÂ
  Ă thay OĂ
  E thay OE
  O thay OA …… (Ngoại lệ: A thay OA, cho vần oay)

  Đồng thời, thay chữ cái cuối bằng 1 chữ cái khác. Có 8 qui ước:
  D thay T
  F thay P
  S thay C
  L thay N
  V thay M
  Z thay NG
  J thay I, Y
  W thay O, U

  Ráp 9 nguyên âm đơn vào 8 chữ cái cuối khác, ta ghi được 52 vần trên chỉ còn 2 chữ cái như sau:

  -
  id, if, is, il, iv, iz, iw = iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
  - id, il, iv, iz, iw = yêt, yên, yêm, yêng, yêu (khi i ở đầu từ).
  - yd, yl = uyêt, uyên.
  - ud, us, ul, uv, uz, uj = uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
  - ưd, ưf, ưs, ưl, ưv, ưz, ưj, ưw = ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu.
  - ơd, ơl = uơt, uơn.
  - âd, âl, âz, âj = uât, uân, uâng, uây.
  - ăd, ăs, ăl, ăv, ăz = oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
  - ed, el, ev, ew = oet, oen, oem, oeo.
  - od, of, os, ol, ov, oz, oj, aj (ngoại lệ vần oay), ow = oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.

  Do đó, chỉ cần nhớ 18 qui ước trên, ta sẽ nhớ cách ghi mới 52 vần trên.
  Sau đây là các ví dụ cho 52 vần ghi mới.

  - id, if, is, il, iv, iz, iw = iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
  - id, il, iv, iz, iw = yêt, yên, yêm, yêng, yêu. (khi i ở đầu từ)
  Ví dụ:
  kid = khiết, zịd = diệt, id = yết.
  kif = khiếp, wịf = nghiệp.
  tis vịs = tiếc việc.
  fil = phiên, íl = yến.
  fív = phiếm, wiv = nghiêm, ỉv = yểm.
  jíz = giếng, wiz = nghiêng, iz = yêng.
  fíw = phiếu, dìw = điều, iw = yêu.

  -
  yd, yl = uyêt, uyên.
  Ví dụ:
  kyd = khuyết, qyd = quyết, tỵd = tuyệt.
  kyl = khuyên, qỳl = quyền, wỹl = nguyễn.

  -
  ud, us, ul, uv, uz, uj = uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
  Ví dụ:
  nud = nuốt, rụd = ruột.
  cus = cuốc.
  kul = khuôn, lul = luôn.
  lụv thụv = luộm thuộm.
  úz = uống.
  cúj = cuối.

  -
  ưd, ưf, ưs, ưl, ưv, ưz, ưj, ưw = ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu.
  Ví dụ:
  lưd = lướt.
  cưf = cướp.
  dựs = được, zựs = dược, fưs = phước.
  lựl = lượn.
  bưv bứv = bươm bướm.
  fưz = phương, gưz = gương.
  tưj cừj = tươi cười.
  rựw = rượu.

  -
  ơd, ơl = uơt, uơn.
  Ví dụ:
  hợd = huợt.
  hỡl = huỡn.

  -
  âd, âl, âz, âj = uât, uân, uâng, uây.
  Ví dụ:
  kâd = khuất, lậd = luật.
  kâl = khuân, tầl = tuần.
  bâg kâz = bâng khuâng.
  kâj kỏa = khuây khỏa.

  -
  ăd, ăs, ăl, ăv, ăz = oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
  Ví dụ:
  chăd = choắt, wặd = ngoặt.
  hặs = hoặc, wăs = ngoắc.
  xăl = xoăn.
  kăv = khoăm.
  hẵz = hoẵng, kắz = khoắng.

  - ed, el, ev, ew
  = oet, oen, oem, oeo.
  Ví dụ:
  ked = khoét, lòe lẹd = lòe loẹt.
  hel = hoen.
  wev wév = ngoem ngoém.
  wẻw = ngoẻo.

  -
  od, of, os, ol, ov, oz, oj, aj (ngoại lệ vần oay), ow = oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.
  Ví dụ:
  kod = khoát, lọd = loạt.
  wof = ngoáp.
  kos = khoác, tọs = toạc.
  hòl tòl = hoàn toàn.
  wọv = ngoạm.
  hòz = hoàng, kỏz = khoảng.
  kój = khoái, wòj = ngoài.
  Ngoại lệ: laj haj = loay hoay.
  wow = ngoao.

  C. BẢNG TÓM TẮT CÁCH GHI MỚI


  Hoặc xem Bảng tóm tắt cách ghi mới Chữ Việt Nhanh ở đường dẫn:
  http://chuvietnhanh.sourceforge.net/BangTomTatCachGhiMoiChuVietNhanh(CoDau).pdf

  D. HAI ĐOẠN THƠ BẰNG CHỮ GHI MỚI

  Một khi nhớ được toàn bộ 34 qui ước ghi mới và hiểu các ví dụ ở trên, ta dễ dàng hiểu hai đoạn thơ viết bằng chữ ghi mới sau đây.

  1. Bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên viết bằng chữ ghi mới:
  Mỗi năm hoa dào nở
  Mỗi năm hoa đào nở
  Lại thấy ôg dồ jà
  Lại thấy ông đồ già
  Bày mực tàu, jấy dỏ
  Bày mực tàu, giấy đỏ
  Bên fố dôg wừj qa
  Bên phố đông người qua

  Bao nhiw wừj thuê vid
  Bao nhiêu người thuê viết
  Tấm tăc wợi ken tài
  Tấm tắc ngợi khen tài
  “Hoa tay thảo nhữg net
  “Hoa tay thảo những nét
  Như fựz múa rồg bay”
  Như phượng múa rồng bay”

  Nhưg mỗi năm, mỗi vắg
  Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
  Wừj thuê vid nay dâu
  Người thuê viết nay đâu
  Jấy dỏ bùl kôg thấm
  Giấy đỏ buồn không thắm
  Mực dọg trog wil sầu
  Mực đọng trong nghiên sầu

  Ôg dồ vẫn ngồi dấy
  Ông đồ vẫn ngồi đấy
  Qa dừz kôg ai hay
  Qua đường không ai hay
  Lá vàg rơi trên jấy
  Lá vàng rơi trên giấy
  Wòj trời mưa bụi bay
  Ngoài trời mưa bụi bay

  Năm nay dào lại nở
  Năm nay đào lại nở
  Kôg thấy ôg dồ xưa
  Không thấy ông đồ xưa
  Nhữg wừj mul năm cũ
  Những người muôn năm cũ
  Hồn ở dâu bây jờ
  Hồn ở đâu bây giờ?

  2. Đoạn đầu “Truyện Kiều” của thi hào Nguyễn Du viết bằng chữ ghi mới:
  Trăm năm trog cõi wừj ta
  Trăm năm trong cõi người ta
  Chữ tài chữ mệh kéo là get nhau
  Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
  Trải qa một cụs bể zâu
  Trải qua một cuộc bể dâu
  Nhữg dìw trôg thấy mà dau dớn lòg
  Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

  Lạ jì bỉ săc tư fog
  Lạ gì bỉ sắc tư phong
  Trời xah qen thói má hồg dáh gen
  Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen
  Cảo thơm lần jở trưs dèn
  Cảo thơm lần giở trước đèn
  Fog tìh cổ lục còn trỳl sử xah
  Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh

  Rằg năm Ja Tĩh trìw Mih
  Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh
  Bốn fưz fẳg lặg hai cih vữg vàg
  Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng
  Có nhà vil wọj họ Vưz
  Có nhà viên ngoại họ Vương
  Ja tư wĩ cũg thừz thừz bậc trug
  Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung

  Một trai con thứ rôt lòg
  Một trai con thứ rốt lòng
  Vưz Qan là chữ, nối jòg nho ja
  Vương Quan là chữ, nối giòng nho gia
  Dầu lòg hai ả tố nga
  Đầu lòng hai ả tố nga
  Thý Cìw là chị, em là Thý Vân
  Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân

  Mai côt cak, tyd tih thần
  Mai cốt cách, tuyết tinh thần
  Một wừj một vẻ, mừj fân vẹn mừj
  Một người một vẻ, mười phân vẹn mười

  E. LỜI CUỐI

  1. Ưu điểm Chữ Việt Nhanh.
  So với chữ Quốc ngữ thì Chữ Việt Nhanh có các ưu điểm chính sau đây:
  • Loại bỏ chữ cái Đ.
  • Loai bỏ các nguyên âm ghép như UYÊ, ƯƠ, UÔ, IÊ.
  •Thêm vào 4 chữ cái W, F, J, Z.
  • Bỏ bớt dấu sắc ở mọi từ có chữ cái cuối là: t, c, p, k, d, s, f.
  • Giảm khoảng 15% số chữ cái so với chữ Quốc ngữ.
  • Nhiều chữ giảm từ 30% đến 62% số lần gõ phím, nếu cài đặt cách ghi mới vào bộ nhớ “Gõ tắt” trong các phần mềm gõ chữ Việt.
  Ví dụ:
  - VNI: nghie6ng (gõ 8 lần) = nghiêng, CVN: wiz (gõ 3 lần).
  - VNI: khuye16t (gõ 8 lần) = khuyết, CVN: kyd (gõ 3 lần).
  - VNI: d9ie61c (gõ 7 lần) = điếc, CVN: dis (gõ 3 lần).
  - VNI: uye6n (gõ 5 lần) = uyên, CVN: yl (gõ 2 lần).
  • Chữ Việt Nhanh không dấu ít bị hiểu lầm hơn chữ Quốc ngữ không dấu.
  Ví dụ:
  - Chữ Quốc ngữ không dấu: dao dien (có thể hiểu là: đạo diễn, đảo điên, dao điện)
  - Chữ Việt Nhanh không dấu: dao zil = (đạo diễn), dao dil = (đảo điên), zao dil (dao điện).

  2. Đọc Chữ Việt Nhanh.

  Ta đọc nguyên vần hoặc chữ, không đánh vần từng chữ cái của vần.
  Ví dụ:
  - ƯZ (đọc là ương) - FƯZ (đọc là phương, hoặc đánh vần là phờ-ương-phương).
  - YD (đọc là uyết) - TỴD (đọc là tuyệt, hoặc đánh vần là tờ-uyêt-tuyêt-nặng-tuyệt).
  - AK (đọc là ách) - QAK (đọc là quách, hoặc đánh vần là quờ-ách-quách).

  3. Tích hợp vào bộ gõ chữ Việt WinVNKey.
  Toàn bộ cách ghi mới (chỉ trừ: i = y, y = uy) được chúng tôi tích hợp vào bộ gõ WinVNKey http://winvnkey.sf.net (của TS. Ngô Đình Học), để tạo ra một phương pháp mới gõ tắt. Gõ chữ ghi mới mà máy tính vẫn hiện ra chữ Quốc ngữ trọn vẹn.

  Kết quả, tiết kiệm gần 40% thời gian gõ. Ta tiết kiệm nhiều hơn 40% thời gian gõ nếu tự thêm qui ước gõ tắt một số từ thường dùng (ví dụ: mvt=máy vi tính, vn=Việt Nam, v.v…) vào WinVNKey để dùng chung với phương pháp gõ tắt này.

  Chỉ cần tải xuống bản WinVNKey nén sẵn phương pháp gõ tắt này, rồi gõ ngay, chứ không cần cài đặt. Và có thể tải bản nén vào USB để dùng ở bất kỳ máy nào và không cần có internet.

  Xin đọc hướng dẫn ở bài “Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt” http://chuvietnhanh.sf.net/PhuongPhapMoiGoTatChuViet.htm (hoặc https://www.tinhte.vn/threads/phuong-phap-moi-go-tat-chu-viet.2384297/).

  4. Gần đây, nhân đọc bài viết này, nhà giáo Đặng Thái Long (Đại học Sư phạm Toán - Hà Nội) thấy vần “ương” có tần suất sử dụng cao trong tiếng Việt nên đã đề nghị khi đứng cuối từ (hoặc đứng một mình), có thể thay thế “ương” bằng chữ z (chỉ dùng khi ghi chép tay riêng tư cho nhanh). Xin mời đọc bài “Hồn Trương Ba – Da hàng thịtcủa nhà giáo Đặng Thái Long ở: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/HonTruongBaDaHangThit.htm .


  F. THAM KHẢO VÀ XUẤT XỨ QUI ƯỚC

  1. Tài liệu tham khảo chính:

  - Sách Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, Viện Văn Học, Nxb. Văn Hoá, Hà nội, 1961.
  - Sách 100 năm phát triển tiếng Việt, Phụng Nghi, Nxb. Văn nghệ, Hoa Kỳ, 1999.

  2. Xuất xứ các qui ước:

  Một số qui ước là của những người khác. Một số là do chúng tôi nghĩ ra. Sau đây là xuất xứ của từng qui ước:

  - Bỏ bớt dấu sắc ở vần ngược: Được thấy đầu tiên trong bài viết Một ý kiến về sự sửa đổi chữ quốc ngữ của ông Dương Tự Nguyên (Văn học tạp chí, số 5, 15/10/1932, và các số tiếp theo, trích sách Vấn đề cải tiến chữ quốcngữ, NXB Văn Hoá, Hà Nội, 1961, tr.79).

  - I thay Y: I thay cho y khi y là nguyên âm duy nhất trong chữ, được thấy trong tự điển Nouveau Dictionnaire Français-Annamite, Imp. de la Mission, Sài Gòn, 1922. (trích sách 100 năm phát triển tiếng Việt, Phụng Nghi, NXB Văn Nghệ, Hoa Kỳ, 1999, tr.134).

  - Y thay UY: Được thấy đầu tiên trong các tham luận của ông Nguyễn Trọng Phấn, Hoàng Tuỵ, Nông Ích Thuỳ và Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ năm 1960 tại Hà Nội (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.309, 335, 341, 348).

  - F thay PH: Đề nghị của ông Ngô Quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).

  - C thay K: Đề nghị nầy của ông Ngô Quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).

  - K thay KH: Được thấy đầu tiên ở các tham luận của ông Hoàng Tuỵ và ông Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335, 348).

  - Z thay D: Đề nghị nầy được thấy đầu tiên trong sách của ông E. F. Aymonier, Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).

  - D thay Đ: Đề nghị nầy của ông Legrand de la Liraye, in trong tự điển Dictionnaire élémentaire annamite-français, Saigon, 1868, tr.3. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốcngữ, tr.43).

  - J thay GI và G thay GH: Đề nghị nầy của ông E. F. Aymonier, in trong Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).

  - W thay NG NGH: Gần đây, nhân đọc bài viết này, TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng thấy chữ W chưa được dùng ở vị trí phụ âm đầu nên đã đề nghị dùng W thay cho hai phụ âm đầu NG và NGH (W = NG =NGH). Xin mời đọc bài “Có nên thêm phụ âm đầu W trong « Tốc Ký Chữ Việt » chăng?” của TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng ở:
  http://chuvietnhanh.sf.net/ThemPhuAmDauWTrongTocKyChuViet.htm
  (hoặc ở: http://chimviet.free.fr/ngonngu/nguyenvinhtrang/nvtrn054_VietTatChuViet.htm).

  Nguyễn Vĩnh-Tráng

  Nguyễn Vĩnh-Tráng
  chimviet.free.fr


  - Q thay QU: Được thấy trong tham luận của ông Hoàng Tuỵ, đọc tại hội nghị về Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335).

  - Bỏ bớt N ở phụ âm cuối chữ NG và NH: Đề nghị nầy tuy chưa ai chính thức nêu ra nhưng lâu nay nhiều người vẫn thường bỏ bớt n ở phụ âm cuối ngnh để viết cho nhanh.

  - K thay phụ âm cuối chữ CH: Đề nghị này tuy chưa ai chính thức nêu ra nhưng lâu nay nhiều người vẫn thường dùng k thay phụ âm cuối chữ ch để viết cho nhanh.

  - 18 qui ước ghi mới ở mục Vần “Nguyên âm ghép + chữ cái cuối”:
  Năm 1976, tình cờ tôi mượn ở thư viện cuốn sách “Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ”, Nxb Văn Hoá, Hà Nội, 1961. Đọc mục lục, tôi ngạc nhiên lắm, vì theo hiểu biết của tôi khi ấy thì chữ quốc ngữ đã hoàn thiện rồi, sao lại có cả một hội nghị bàn về cải tiến chữ quốc ngữ do Viện Văn Học tổ chức tại Hà Nội năm 1960?

  Cuốn sách này trình bày những điều bất hợp lý của chữ quốc ngữ, các đề nghị cải tiến chữ quốc ngữ đã có từ trước cho đến thời điểm ấy, v.v…
  Đọc sách ấy, tôi hiểu chữ quốc ngữ còn một số hạn chế. Tôi bèn suy nghĩ có cách nào viết hợp lý và gọn hơn không? Tôi đã nghĩ ra 18 qui ước ghi mới có hệ thống cho 52 vần “Nguyên âm ghép + chữ cái cuối”, vốn có 3 hoặc 4 ký tự, xuống chỉ còn 2 ký tự.

  Mấy năm gần đây, khi thấy người Việt ‘chat’ trên mạng hoặc viết tin nhắn ở điện thoại di động, họ tốn thời giờ nhiều hơn khi phải viết nguyên các chữ có vần 3 hoặc 4 ký tự mà trước đây tôi đã nghĩ ra cách ghi mỗi vần chỉ còn 2 ký tự. Tôi bèn viết bài “Chữ Việt Nhanh: Cách ghi mới chữ Việt” vào năm 2006.

  ____________________________

  © Trần Tư Bình (Email: tubinhtran@gmail.com, Website: Chữ Việt Nhanh http://chuvietnhanh.sf.net).

  NGUỒN:
  http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ChuVietNhanhCachGhiMoiChuViet.htm
  http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ChuVietNhanhCachGhiMoiChuViet.pdf
   

  Chia sẻ

  noithatvietacom thích nội dung này.
  #1 Chữ Việt Nhanh, 13/3/18
  Sửa lần cuối: 7/11/18
 2. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  58
  Best Answers:
  0
  Chữ Việt Nhanh
  ĐẠI BÀNG
  #2 Chữ Việt Nhanh, 17/3/18
  Sửa lần cuối: 29/9/18
  Sau khi hiểu bài "Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt", bạn có thể tham gia các kỳ "Đố Vui Có Thưởng - Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt", bắt đầu lúc 9 giờ sáng mỗi ngày đầu của tháng trong năm 2018, và ngày hết hạn là cuối ngày 10 của mỗi tháng trong mỗi đợt Đố Vui..

  Tổng giải thưởng mỗi đợt là 3 triệu vnd.

  Đợt 1 "Đố Vui Có Thưởng - Chữ Việt Nhanh: Cách ghi mới chữ Việt" sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 01/04/2018.

  Thân mời các bạn tham gia ở Fanpage Chữ Việt Nhanh http://facebook.com/fanpageCVN & Diễn đàn Tinh Tế > Chữ Việt Nhanh https://tinhte.vn/forums/chu-viet-nhanh.639/
   
  #2 Chữ Việt Nhanh, 17/3/18
  Sửa lần cuối: 29/9/18
 3. Lâm Bình 1246

  Tham gia:
  28/7/17
  Được thích:
  4
  Best Answers:
  0
  Lâm Bình 1246
  ĐẠI BÀNG
  khó quá đi ah
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
  1. Chữ Việt Nhanh

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   58
   Best Answers:
   0
   Chữ Việt Nhanh
   ĐẠI BÀNG
   Chữ Việt Nhanh @Lâm Bình 1246 Nhiều bạn trẻ khác hiểu được thì bạn cũng hiểu được thôi.
    
 4. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  58
  Best Answers:
  0
  Chữ Việt Nhanh
  ĐẠI BÀNG
  #5 Chữ Việt Nhanh, 21/3/18
  Sửa lần cuối: 29/9/18
  Xin xem trước Thể lệ cách tham gia Đố vui Có Thưởng và Ví dụ đề thi mẫu sau đây để hiểu rõ hơn.
  ĐỀ THI MẪU
  ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG – CHỮ VIỆT NHANH: CÁCH GHI MỚI CHỮ VIỆT.


  --------------​

  Mời các bạn tham gia Đố Vui Có Thưởng vào mỗi đầu tháng …

  ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT … – CHỮ VIỆT NHANH: CÁCH GHI MỚI CHỮ VIỆT.
  PHẦN 1: (Giải 1 triệu vnđ)
  PHẦN 2: (Hai giải, mỗi giải 1 triệu vnđ)
  Bạn tham gia phần nào cũng được, hoặc cả 2 phần.

  HẠN CHÓT THAM GIA Phần 1&2: cuối ngày 10-…-2018.

  MỤC ĐÍCH: Bạn hiểu được một cách ghi gọn chữ Việt để viết tay cho riêng mình; và nếu thích, bạn tải xuống bộ gõ WinVNKey, bật vài tùy chọn, gõ theo cách ghi gọn mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn.

  Kết quả, chỉ cần gõ tối đa 3 lần phím cho hơn 99.99% từ Việt khi chúng là thanh ngang; và tối đa 4 lần phím khi có dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.

  THỂ LỆ:

  Nộp các câu trả lời ở cả 2 nơi sau đây mới hợp lệ:

  a. Bạn nộp bài ở đây trước: Fanpage Chữ Việt Nhanh http://facebook.com/fanpageCVN > ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT … - CHỮ VIỆT NHANH: CÁCH GHI MỚI CHỮ VIỆT (Bài ở đây là bản chính để BTC chấm điểm).

  b. Sau đó copy bài và đăng vào: Diễn đàn Tinh Tế > Chữ Việt Nhanh http://tinhte.vn/forums/chu-viet-nhanh.639 > ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG ĐỢT … – Chữ Việt Nhanh: Cách ghi mới chữ Việt (Bài ở đây là bản phụ, để BTC đối chiếu khi cần thiết). Để trả lời ở Tinh Tế, bạn đăng ký làm thành viên diễn đàn Tinh Tế ở http://tinhte.vn với tên Đăng Nhập nào cũng được (nếu bạn chưa là thành viên ). Xong bạn đăng nhập vào để trả lời.

  Chữ Việt Nhanh

  Cuộc thi Gõ nhanh Chữ Việt
  tinhte.vn


  ***
  CÂU HỎI PHẦN 1: (giải 1 triệu vnđ)
  Ai trả lời đúng và sớm nhất câu sau sẽ đoạt giải Phần 1.

  Viết lại bài thơ “Đêm Côn Sơn” (từ chữ ĐÊM CÔN SƠN đến 1968) của tác giả Trần Đăng Khoa, sáng tác năm 1968, theo cách ghi gọn bài "Chữ Việt Nhanh: Cách ghi mới chữ Việt" https://tinhte.vn/threads/chu-viet-nhanh-cach-ghi-moi-chu-viet.2775902/ (hoặc http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ChuVietNhanhCachGhiMoiChuViet.htm).

  ĐÊM CÔN SƠN
  Tiếng chim vách núi nhỏ dần
  Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa
  Ngoài thềm rơi cái lá đa
  Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
  Mờ mờ ông bụt ngồi nghiêm
  Nghĩ gì, ông vẫn ngồi yên lưng đền...
  ... Bỗng đâu vang tiếng sấm rền
  Tỉnh ra em thấy trong đền đỏ hương
  Ngang trời kêu một tiếng chuông
  Rừng xưa nổi gió, suối tuôn ào ào
  Đồi thông sáng dưới trăng cao
  Như hồn Nguyễn Trãi năm nào về thăm
  Em nghe có tiếng thơ ngâm...
  Ngoài kia nòng pháo ướt đầm sương khuya.
  1968


  ***
  CÂU HỎI PHẦN 2: (Hai giải, mỗi giải 1 triệu vnđ)
  Bạn thực hiện đủ 4 điều sau:

  a) Viết lại 2 câu thơ Truyện Kiều theo cách ghi gọn bài "Chữ Việt Nhanh: Cách ghi mới chữ Việt" đã nêu ở Phần 1.

  Ai tham gia đầu tiên phải viết câu 1-2, ai tham gia nhì thì viết câu 3-4, ai thứ ba thì viết câu 5-6, cứ thế tiếp tục … . Câu trả lời nào trùng lặp hoặc cách khoảng sẽ không hợp lệ. Khi làm, xin nhớ ghi số câu ở mỗi đầu câu để BTC tiện chấm bài.

  (Xem Truyện Kiều ở: http://www.daovien.net/t9-topic , hoặc http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/kieu/call_0001_0244.html).

  Truyện Kiều - Nguyễn Du

  Nguyễn Du (1766-1820) Hiệu là Tố Như, Thanh Hiên, con Nguyễn Nghiễm, làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Nghệ Tĩnh) văn chương vượt hẳn bạn bè, nhưng học vị chỉ là
  daovien.net


  b) Ghi ra 5 số cuối số điện thoại của bạn để làm Số May Mắn (SMM). Lưu ý: Mỗi bạn chỉ được dùng 1 số điện thoại làm SMM dù bạn có nhiều số điện thoại khác nhau.
  SMM: ___ ___ ___ ___ ___
  (Nếu bạn có tên trúng giải, BTC sẽ xin số điện thoại đầy đủ của bạn và gọi xem có đúng với SMM. Nếu đúng thì mới được trúng giải).

  c) Cho biết Họ Tên đầy đủ của bạn, trùng hợp với tên thẻ tài khoản ngân hàng của bạn (Lưu ý: BTC chỉ chuyển ngân giải thưởng vào tài khoản đúng tên bạn):
  ………………..

  d) Nhấp “Like” Fanpage Chữ Việt Nhanh (nếu chưa Like) và nhấp “Like” bài Đố Vui Có Thưởng Đợt … này.

  Hai bạn nào thực hiện đúng đủ 4 điều trên, và có Số May Mắn gần nhất với giải đặc biệt của kết quả xố số miền Bắc (Hà Nội) chiều thứ Năm, …-…-2018, sẽ đoạt giải.

  ***
  ĐÁP ÁN & KẾT QUẢ sẽ công bố ngày 20/…/2018 trên Fanpage Chữ Việt Nhanh và Diễn đàn Tinh Tế.
   
  #5 Chữ Việt Nhanh, 21/3/18
  Sửa lần cuối: 29/9/18
 5. Lan Ha

  Tham gia:
  24/5/17
  Được thích:
  60
  Best Answers:
  0
  Lan Ha
  ĐẠI BÀNG
  hay quá ạ
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
  1. Chữ Việt Nhanh

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   58
   Best Answers:
   0
   Chữ Việt Nhanh
   ĐẠI BÀNG
 6. anvida

  anvida Dự bị

  Tham gia:
  21/5/18
  Được thích:
  1
  Best Answers:
  0
  anvida
  Trứng
  khi nào thì áp dụng để còn đi học cho kịp ạ
   
 7. mynguyen102

  Tham gia:
  4/6/18
  Được thích:
  5
  Best Answers:
  0
  mynguyen102
  ĐẠI BÀNG
  Khó mà áp dụng và thay đổi được?
   
  1. messileo94

   Tham gia:
   21/9/18
   Được thích:
   10
   Best Answers:
   0
   messileo94
   ĐẠI BÀNG
   messileo94 @mynguyen102 nếu mà tiện thì vẫn đổi được, có điều sẽ tốn quá nhìu tiền cho nó
    
   Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 8. bodoibucket

  bodoibucket Dự bị

  Tham gia:
  28/6/13
  Được thích:
  1
  Best Answers:
  0
  bodoibucket
  Trứng
  Tại sao người ở một số vùng đồng bằng bắc bộ lại nói "ngọng" N thành L và ngược lại? Vì họ sinh ra ở cái vùng đấy và xung quanh toàn nói như vậy. Họ cũng nói như vậy và cảm thấy bình thường, cho dù người vùng khác thấy tức cười, thấy khó chịu?
  Tiếng Việt hiện tại cũng vậy. Nó còn nhiều cái chưa hợp lý nhưng đó là cái mà các thế hệ trước truyền lại cho chúng ta. Theo thời gian, tiếng Việt sẽ biến đổi về hình thức và ngữ nghĩa với cuộc sống.
  Mọi đề xuất cải tiến tiếng Việt mà không thành trào lưu rộng khắp, cho dù nó hợp lý đến cỡ nào thì cũng khó mà áp dụng được.
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 9. dungnguyenquyen

  Tham gia:
  10/8/18
  Được thích:
  7
  Best Answers:
  0
 10. dungnguyenquyen

  Tham gia:
  10/8/18
  Được thích:
  7
  Best Answers:
  0
  dungnguyenquyen
  ĐẠI BÀNG
  F thay PH ... vd: fải = phải.
  - C thay K ... vd: cín = kín, cể = kể, cẻ = kẻ.
  - K thay KH ... vd: ki kó kăn = khi khó khăn.
  - Z thay D ... vd: zì = dì, zo zự = do dự.
  - D thay Đ ... vd: di dâu dó = đi đâu đó.
  - J thay GI ... vd: já jì = giá gì, jữ jìn = giữ gìn, zù jì = dù gì.
  - G thay GH ... vd: gì = ghì, gế = ghế, ge = ghe.
  - W thay NG, NGH ... vd: wa = nga, wĩ = nghĩ, wề = nghề, we = nghe.
  - Q thay QU ... vd: qay = quay, qân = quân, qôc = quốc, qy = quy, qi = qui. :)))
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 11. Chữ Việt Nhanh

  Tham gia:
  30/10/14
  Được thích:
  58
  Best Answers:
  0
  Chữ Việt Nhanh
  ĐẠI BÀNG
  Mời tham gia
  THI THƠ LỤC BÁT VUI CÓ THƯỞNG
  GIẢI NHẤT: 200 đô Úc (do facebooker Bachthuoc Hoang tài trợ)
  GIẢI NHÌ: 100 đô Úc (do Admin Fanpage Chữ Việt Nhanh tài trợ)
  HẠN CHÓT NỘP BÀI: cuối ngày 15-10-2018.

  ***
  CÁCH THI & THỂ LỆ

  1) Mời tham gia cho bất cứ ai tự làm vài câu lục bát vui vui (ngắn thôi) rồi chuyển sang Chữ Việt Nhanh, xong nộp cả hai ở chữ Việt thường và Chữ Việt Nhanh với nhau (để mọi người xem cho ý kiến).

  Ai có những câu lục bát vui nhất và chuyển qua Chữ Việt Nhanh ít lỗi nhất sẽ đoạt giải (số lỗi sai khi chuyển qua Chữ Việt Nhanh được phép tối đa là 10% so với số chữ của bài dự thi)

  (Bạn Hoàng Bạch Thước chấm thơ và bạn Tu Binh Tran chấm chuyển sang Chữ Việt Nhanh).

  Vài ví dụ lục bát vui như sau:

  Buồn buồn đi vô trong nhà
  Cái nhà nó nói vào ra suốt ngày
  Mở Facebook tính giải khuây
  Facebook dặn chớ quấy rầy người ta
  Thôi đành vĩnh biệt ông bà
  Đâm đầu vào gối chết cha cho rồi!

  Hoặc:
  Buồn từ trong nhà đi ra
  Mới hay ngoài ngõ cũng là buồn thôi
  Đành đi vô nhà cho rồi
  Cái buồn lúc nẫy cười cười chọc quê!

  Hoặc:
  Cây chanh giờ đã nở hoa
  Là hoa chanh đã nở ra trên cành
  Dĩ nhiên chanh nở hoa chanh
  Yêu ai cũng vậy yêu anh cho rồi!

  2) Mỗi người có thể nộp nhiều lần, mỗi lần chỉ một bài thơ (cho tiện việc chấm bài), mỗi bài thơ có bao nhiêu câu cũng được. Và bài thơ chưa bao giờ xuất hiện trên mạng.

  3) Chuyển bài thi qua Chữ Việt Nhanh theo cách trong bài "Chữ Việt Nhanh: Cách ghi gọn chữ Việt" ở link sau:

  https://tinhte.vn/threads/chu-viet-nhanh-cach-ghi-gon-chu-viet.2775902/

  Chữ Việt Nhanh: Cách ghi mới chữ Việt

  Chữ Việt Nhanh: Cách ghi mới chữ Việt Trần Tư Bình A. GIỚI THIỆU Chữ Quốc ngữ ban đầu được sáng tạo vội vã bởi các giáo sĩ Tây Phương xuất thân từ...
  tinhte.vn


  hoặc ở:
  http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ChuVietNhanhCachGhiGonChuViet.htm

  ***
  NƠI NỘP BÀI:
  Phải nộp ở 1 trong 2 nơi sau (nếu nộp cả 2 nơi càng tốt):

  1) Diễn đàn Tinh Tế > Chữ Việt Nhanh > THI THƠ LỤC BÁT VUI CÓ THƯỞNG https://tinhte.vn/threads/moi-tham-gia-thi-tho-luc-bat-vui-co-thuong.2836712/

  Mời tham gia THI THƠ LỤC BÁT VUI CÓ THƯỞNG

  [IMG] Mời tham gia THI THƠ LỤC BÁT VUI CÓ THƯỞNG GIẢI NHẤT: 200 đô Úc (do facebooker Bachthuoc Hoang tài trợ) GIẢI NHÌ: 100 đô Úc (do Admin Fanpage...
  tinhte.vn


  2) Hoặc nộp ở Fanpage Chữ Việt Nhanh > THI THƠ LỤC BÁT VUI CÓ THƯỞNG https://facebook.com/story.php?story_fbid=1824586940968968&id=695284163899257

  ***
  KẾT QUẢ sẽ công bố ngày 30/10/2018 trên Diễn đàn Tinh Tế và Fanpage Chữ Việt Nhanh.
   
 12. Minhstqv

  Tham gia:
  9/8/18
  Được thích:
  5
  Best Answers:
  0
  Minhstqv
  ĐẠI BÀNG
  Vớ va vớ vẩn
   
  1. Chữ Việt Nhanh

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   58
   Best Answers:
   0
   Chữ Việt Nhanh
   ĐẠI BÀNG
 13. noithatvietacom

  noithatvietacom Dự bị

  Tham gia:
  31/8/18
  Được thích:
  2
  Best Answers:
  0
  noithatvietacom
  Trứng
  Chữ viết Việt Nam đúng là như phong ba bão táp
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
 14. CNThanh

  CNThanh Dự bị

  Tham gia:
  6/9/18
  Được thích:
  1
  Best Answers:
  0
  CNThanh
  Trứng
  Ủng hộ. Thực ra hầu hết học sinh VN khi đi học đều đã từng tự sáng tạo các kiểu viết tắt như thế này. Bây giờ có một quy ước chung sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
  1. Chữ Việt Nhanh

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   58
   Best Answers:
   0
   Chữ Việt Nhanh
   ĐẠI BÀNG
   Chữ Việt Nhanh @CNThanh Cảm ơn bạn. Đó cũng là lý do mà TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng đã viết bài "Có nên thêm phụ âm đầu W trong «Tốc Ký Chữ Việt» chăng ?". Mời bạn xem ở:
   http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ThemPhuAmDauWTrongTocKyChuViet.htm
    
 15. Chí Khang ngày ấy

  Tham gia:
  18/9/18
  Được thích:
  0
  Best Answers:
  0
  Chí Khang ngày ấy
  Trứng
  Tôi tham gia chút ạ!
  Đánh đàn, đánh chén, đánh đề
  Trong ba đánh đó bà mê đánh gì?
  Đánh đề thì dẹp ngay đi
  Đánh đàn, đánh chén ta thì đánh chung.
  Thế rồi từ đó bập bùng
  Ông đàn, bà hát cùng chung một bài
  Nghe mãi chẳng thấy vào tai
  Có bài đánh tới lại hai, ba lần
  Tuổi già có lẽ trùng gân
  So dây, tìm phím mãi lần chẳng ra
  Khỏi thì vui với tuổi già
  Thơ ca, văn nghệ có bà có tôi.
   
 16. Good Market

  Good Market Dự bị

  Tham gia:
  14/9/18
  Được thích:
  0
  Best Answers:
  0
 17. hongnhungcopacs

  Tham gia:
  12/9/18
  Được thích:
  6
  Best Answers:
  0
  hongnhungcopacs
  ĐẠI BÀNG
  khó hơn kiểu nói chuyện ngôn ngữ chat của mấy bạn 8x 9x @@
   
 18. bluewolf

  Tham gia:
  29/6/06
  Được thích:
  59
  Best Answers:
  0
  bluewolf
  ĐẠI BÀNG
  Tôi không rõ ý bài viết là thêm/đổi cách gõ của bộ gõ tiếng Việt nhưng hiển thị ra vẫn là tiếng Việt hiện nay hay là đổi luôn cách viết của tiếng Việt hiện nay?
   
  Chữ Việt Nhanh thích nội dung này.
  1. Chữ Việt Nhanh

   Tham gia:
   30/10/14
   Được thích:
   58
   Best Answers:
   0
   Chữ Việt Nhanh
   ĐẠI BÀNG
   Chữ Việt Nhanh @bluewolf Cả 2 mục đích thưa bạn.
    

Chia sẻ

Đang tải...